Selviämisasema osana päihdepalvelujärjestelmää

Eletään sitä aikaa vuodesta, kun viikonloppuisin vietetään pikkujouluja. Hyväntuuliset ihmiset valtaavat ravintolat ja nostavat maljoja. Joskus meille kaikille saattaa sattua vahinko, ylilyönti, ja alkoholia tulee nautittua liikaa. Tulee väsy eikä kotiinpaluu onnistu suunnitelmien mukaisesti. Läheisen puiston penkki houkuttaa. Ohikulkija soittaa paikalle poliisin ja ambulanssin, jotka toteavat väsähtäneellä henkilöllä voimakkaan päihtymystilan. Varsinaista hoidon tarvetta ei ole eikä päihtymystila ole synnyttänyt aggressiota. Muisti pätkii, eikä kotiosoite tule mieleen. Mihin henkilö tulee toimittaa?   

Poliisilla on oikeus ottaa kiinni poliisilain nojalla päihtynyt henkilö hänen suojaamisekseen henkeä, ruumiillista koskemattomuutta, turvallisuutta tai terveyttä välittömästi uhkaavalta vakavalta vaaralta, jos henkilö ei kykene pitämään huolta itsestään eikä vaaraa voida muuten poistaa tai henkilöstä huolehtia muilla keinoin. (Poliisilaki 872/2011.)

Laissa säädetään päihtymyksen vuoksi kiinni pidettäväksi, säilössä selviämistä varten otetun henkilön käsittelystä ja hoidosta. Lain mukaan poliisin on toimitettava edellä mainittu henkilö päihtyneiden selviämisasemalle tai jollei se ole mahdollista, muuhun päihtyneiden säilössäpitopaikkaan. Päihtyneen terveydentilan vaatiessa hänet on toimitettava viipymättä sairaalahoitoon tai ryhdyttävä muuhun hänen tilansa vaatimaan toimenpiteeseen. Päihtynyt henkilö voidaan ottaa säilöön, jos hänen pitämisensä säilössä on hänen päihtymysasteensa ja terveydentilansa sekä järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämisen huomioon ottaen tarpeen. (Laki päihtyneen käsittelystä 461/1973.) 

Selviämisasemat ja selviämishoitoasemat tarjoavat päihtyneelle turvallisen selviämisen

Suomessa toimii noin 15 selviämis- tai selviämishoitoasemaa. Selviämisasemat ovat keskenään erilaisia, eri kokoisia ja toimivat erilaisissa ympäristöissä. Selviämisasemat voivat toimia päivystyksen, katkaisuhoito-osaston tai poliisiputkan yhteydessä. Selviämisasema on paikka, jossa selviäminen on turvallista silloin, kun henkilö on päihtymystilan vuoksi kykenemätön huolehtimaan itsestään eikä somaattisen hoidon tarvetta ole.

Erot selviämisaseman ja selviämishoitoaseman välillä liittyvät pääasiassa lääkityksen toteuttamiseen, terveydenhuollon toimenpiteisiin ja henkilökunnan koulutusrakenteeseen. Toiminnan päämäärä on kutenkin kaikilla sama, tarjota päihtyneelle henkilölle turvallinen selviäminen. Sillä tarkoitetaan sitä, että koulutettu henkilöstö seuraa asiakkaan somaattista ja psyykkistä vointia, jolloin asiakas  saa  turvallisessa  paikassa  selvitä  akuutista päihtymystilastaan. Selviämisaseman toiminta on tärkeää myös siksi, että se vähentää kuormitusta päivystyksessä ja poliisiputkassa, ja tarjoaa jatkohoitoon ohjausta. Lisäksi toiminnan tavoitteena on ehkäistä ja vähentää päihteiden ongelmakäyttöä sekä siihen liittyviä sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja. 

Asiakkaat ohjautuvat selviämisasemalle tulemalla palveluihin itse sekä omaisen, poliisin tai ensihoidon tuomana. Lisäksi asiakkaita ohjataan selviämisasemalle myös muista palveluista kuten terveysasemilta, päivystyksestä tai muista mielenterveys- ja päihdepalveluista. Selviämishoito on matalan kynnyksen palvelua ja hoitoon voi hakeutua ilman lähetettä. Asiakas ei voi olla väkivaltainen ja käyttäytymisen tulee olla asiallista ja yhteistyökykyistä. Tällä hetkellä selviämisaseman palveluita tarvitseva henkilö voi olla niin sanottu vakikävijä, joka voi tarvita selviämisaseman palveluita jopa kaksikin kertaa vuorokaudessa tai sitten ”kertakävijä”, jolle on käynyt yksittäinen ylilyönti. Päihtymys voi olla alkoholista, lääkkeistä tai huumausaineista johtuvaa. 

Selviämisasemilla töissä laaja kirjo osaavia ammattilaisia

Selviämisasemalla työskentelee terveydenhoidon ja sosiaalialan ammattilaisia kuten sairaanhoitajia, lähihoitajia ja sosionomeja. Selviämisasemalla työskentelyssä tarvitaan mielenterveys- ja päihdetyön osaamista, ymmärrystä riippuvuussairauksista sekä somaattisen voinnin arvioinnin ja seurannan osaamista. Lisäksi tarvitaan ammatillisuutta, asiakkaan tilanteen ymmärrystä, keskustelutaitoja ja taitoa kohdata erilaisia asiakkaita.    

Selviämisasemilla on aina lääkärikonsultaation mahdollisuus. Selviämisaseman henkilökunnalla tulee olla tietoa alueensa palvelujärjestelmästä, koska jatkohoitoon ohjaaminen on tärkeä osa selviämisaseman toimintaa. Selviämisaseman henkilökunta tekee paljon yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa. Yhteistyötä tehdään terveysasemien päihdehoitajien, vieroitushoito-osastojen, aikuispsykiatrian poliklinikan sekä avohoidon työntekijöiden kanssa. Lisäksi yhteistyötä tehdään monialaisesti poliisin, ensihoidon, ensiavun ja muiden terveydenhuollon toimijoiden kanssa.  

Selviämisaseman toiminta koetaan tärkeäksi.  Toiminnan tärkeydestä kertovat selviämisasemien työntekijöiden kertomukset sekä toiminnan vaikutukset niillä alueilla, joissa selviämisasemien toimintaa on. On selvää, että on erilaisia päihteiden käyttäjiä. Joskus he tarvitsevat turvallisen paikan selvitä.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Tietoja kirjoittajasta

Mirva Iisakka & Virpi Kokko

Mirva Iisakka on sairaanhoitaja ja Virpi Kokko sosionomi. Kummallakin on vahvaa kokemusta mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden palveluista. Kirjoittajat valmistuvat Oulun ammattikorkeakoulusta ylemmän ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan johtamisen tutkinto-ohjelmasta vuoden vaihteessa.

Uusimmat blogissa

Osaava henkilöstö ikäihmisten palveluissa

Sosiaali- ja terveysalalla osaava henkilökunta on nykyisen rakenteen ja tulevan hyvinvointialueen tärkein voimavara. Tulevan hyvinvointialueen muutokset ja käytännön uudistukset liittyvät merkittävältä osalta käytännön työhön ja

LUE LISÄÄ »

Uusimmat ajankohtaiset

Ikäihmisten mielekästä huomispäivää rakentamassa

Ikäihmisten palvelujen kehittämisohjelmassa oli tälle vuodelle useita hyvin kunnianhimoisia tavoitteita. Tarkoituksenamme oli mm. mallintaa yhteistä tapaa toimia voimavaralähtöiseen asiakas- ja palveluohjaukseen, kotikuntoutukseen, ennakoivaan arkikuntoutumiseen, ympärivuorokautiseen

LUE LISÄÄ »

Joulukuun uutiskirje on julkaistu

Vuoden 2021 viimeinen uutiskirje on julkaistu, lue uutiskirje. Kiitos ansiokkaasta työstä Haluamme kiittää kehittämistyötä edistäviä, ohjaavia ja seuraavia tahoja, työntekijöitä, verkostoja, kuntien, kuntayhtymien ja sairaanhoitopiirin

LUE LISÄÄ »