Blogikirjoituksia

Kokemuksia POPsoten keväästä

Oheisissa kirjoituksissa POPsotessa helmikuusta asti työskennellyt Ville Salmela ja POPsoten Sotepalvelustrategia-hankkeessa projektityöntekijänä keväällä kolme kuukautta työskennellyt Joel Vuolle kertovat jakavat kokemuksiaan POPsotessa työskentelystä. Tulin töihin

LUE LISÄÄ »

Työn monet kasvot

Ohessa videoblogi, jossa POPsoten Ikäihmisten palveluiden kehittämisohjelman Oulun eteläisen alueen aluekehittäjät ja työntekijät kuvaavat arkeaan hoitotyön parissa. Mukavaa katseluhetkeä!

LUE LISÄÄ »

Puoli vuotta viestintää

Kirjoittaessani tätä en tiedä vielä jatkuvatko työni POPsotessa heinäkuun jälkeen. Sen takia koenkin tämän loistavana tilaisuutena tarkastella kulunutta vuotta siitä näkökulmasta, mitä olen oppinut ollessani

LUE LISÄÄ »

Digituella vahvistetaan nuorten hyvinvointia

Digitalisaation vaikutukset yhteiskunnassa koskettavat kaikkia ikäluokkia. Digituella jokaisen digitaidoista pyritään vahvistamaan yksilön arjen kannalta riittäviä niin, että yhteiskunnan toiminnassa mukana pysyminen, asioiden hoitaminen ja sähköisten

LUE LISÄÄ »

Vastavalmistunut on uuden edessä

Muistatko hetken, kun astuit ensi kertaa koulutielle? Mieli täynnä odotusta, jännitystä ja toiveikkuutta. Mielessä uudet kaverit, uuden oppiminen, opettajan tuki ja vanhempien turva. Hetki on

LUE LISÄÄ »

Luovuutta ja työhyvinvointia

Reilut 10 vuotta sitten aloitimme kinestetiikan toimintamallin jalkauttamisen Kuusamon kaupungin ikäihmisten palveluihin. Muutos on vaatinut koulutuksia, asennemuutosta, esimiesten tukea ja sitoutumista uuteen työtapaan. Toimintamalli antaa hoitajalle

LUE LISÄÄ »

Muutoksen tuulet iäkkäiden hoidossa

Onko työ hoitajana kotihoidossa ja palveluasumisessa muuttunut kymmenen vuoden aikana? Kyllä on, yhä huonokuntoisempia ikäihmisiä siirtyy kotihoidosta palveluasumiseen ja yhä huonokuntoisempia hoidetaan omassa kodissa. Kymmenen

LUE LISÄÄ »

Pieni ja pirteä Merijärven kunta

Blogissa Merijärven kunnassa työtoiminnan ohjaajana työskentelevä Marjo Nahkala kertoo Merijärven erilaisista kampanjoista työllistymisen parantamiseksi. Työttömien työpajatoiminta aloitettiin Merijärvellä loppukesästä 2015, jolloin kunta osti palvelun Merijärven

LUE LISÄÄ »

Ikääntyneiden kotikuntoutuksen keskiössä on ihminen

Ikäihmisten palveluiden kehittämisohjelman yhtenä teemana on kotona asumisen mahdollistaminen. Kehittämisteeman yhtenä toimenpiteenä on moniammatillisen kotikuntoutusmallin yhtenäistäminen ja toiminnan laajentaminen alueellamme. Ikäihmisten palveluiden kehittämisohjelman tavoitteita esiteltiin

LUE LISÄÄ »