Etäkonsultaatiosta tukea kunnille vaikeiden ero-, huolto- ja tapaamisriitojen käsittelyyn

Kuvituskuva
Kuva: Katri Lehtola

Pohjoisen osaamis- ja tukikeskuksen jatkovalmistelu (OT-keskus) on pohjoisen yhteistyöalueen yhteinen hanke. OT-keskus on tulevaisuuden uusi palvelurakenne, joka toimii pääosin verkostomaisena kokonaisuutena toteuttaen apua ja tukea lapsille, nuorille ja perheille, joiden tilanne harvinaisuutensa, vaikeutensa tai kompleksisuutensa vuoksi tarvitsee vaativinta erityisosaamista ja erikoistumista. OT-keskus tuottaa myös palvelujen arviointia, tutkimusta ja koulutusta.

Tällä hetkellä vaativimpien palvelujen saatavuudessa on suuret alueelliset erot ja palvelut ovat hajautuneet monelle eri sektorille. OT-jatkokehittämishanke teki vuoden 2021 alussa Pohjoisen yhteistoiminta -alueen eli Kainuun, Keski-Pohjanmaan, Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan sote-työntekijöille kyselyn erityisen vaativiin palveluihin liittyen. Kyselyssä nousi useita vaativimpien palvelujen sekä niihin liittyvän erityisosaamisen vahvistamisen tarpeita. Myös pitkät etäisyydet asettavat alueella haasteita, joten toimivat digitaaliset palvelut ovat keskeisiä Pohjoisen OT-keskuksen tasalaatuisen toiminnan turvaamiseksi.

Kyselyn pohjalta päätettiin toteuttaa alueella etäkonsultaatiokokeilu yhteistyössä Ensi- ja turvakotien liiton Turvassa-hankkeen, VIOLA – väkivallasta vapaaksi ry:n, Turun ensi- ja turvakoti ry:n sekä tukikeskus Varjon kokeneiden ammattilaisten kanssa. Järjestön erityisosaaminen konfliktoituneiden ja korkean riskin erotilanteiden sekä väkivallan ja vainon kysymyksissä tukee julkisen sektorin työntekijöiden osaamista vaativissa ero-, huolto- ja tapaamisriitatilanteissa.

Tarjolla maksutonta konsultaatioapua

Alueen kuntien ja kuntayhtymien sote-ammattilaiset voivat pyytää pilotin aikana, loka-marraskuussa 2021, maksutonta konsultaatioapua asiakkaidensa vaativiin ero-, huolto- ja tapaamisriitoihin. Konsultaatiopyyntö tehdään sähköisellä lomakkeella Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen (POSKE) ylläpitämällä Virtu –palvelualustalla. Varsinainen konsultaatio toteutuu hyödyntäen tietoturvallista etäneuvotteluyhteyttä. Etäkonsultaation tavoitteena on myös samalla lisätä ja laajentaa perustason osaamista.

Pilotin aikana toteutetaan yhteensä viisi etäkonsultaatiokertaa. Etäkonsultaatio on saanut hyvän vastaanoton kunnissa; kaikki kokeilun aikaiset konsultaatiokerrat varattiin nopeasti ja palaute ensimmäisistä etäkonsultaatioista tukee palvelun jatkokehittämistä. “Vaivaton, aikaa säästävä, ei tilan varauksia, ei siirtymisiä. Konsultaatiossa parasta asiantuntijuus/erityisosaaminen ja usean eri työntekijän osaamisen ja näkökulman kuuleminen. Lisäksi on hienoa, että on mahdollisuus saada materiaalia ja linkkejä konsultaation jälkeen opiksi ja kättä pidempää omaa työtä helpottamaan”, kertoo esimerkiksi palautteessaan etäkonsultaation osallistunut kunnan työntekijä.

OT- keskuskehittämiselle haetaan parhaillaan jatkorahoitusta vuosille 2022-23. Pohjoisen OT-keskus on osana myös POPsotea.

Lisätietoa:
Pertti Virta, projektipäällikkö, pertti.virta@kemijarvi.fi tai p. 050 464 9147
Anne Leppälä-Hast, aluekoordinaattori, anne-leppala-hast@kemi.fi tai p. 040 623 6881

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Uusimmat blogissa

Osaava henkilöstö ikäihmisten palveluissa

Sosiaali- ja terveysalalla osaava henkilökunta on nykyisen rakenteen ja tulevan hyvinvointialueen tärkein voimavara. Tulevan hyvinvointialueen muutokset ja käytännön uudistukset liittyvät merkittävältä osalta käytännön työhön ja

LUE LISÄÄ »

Yhteisöllisyys kotona asumisen tukena

Oletko miettinyt missä haluaisit asua vanhana? Haluaisitko olla lähellä palveluja vai kenties luonnon rauhassa? Mahdollistuuko nykyisessä kodissasi esteetön ja turvallinen asuminen, jos fyysisessä toimintakyvyssäsi tapahtuu

LUE LISÄÄ »

Uusimmat ajankohtaiset

Lahjana lämpöä!

Mielenterveys- ja päihdepalveluiden kehittämisohjelman toimijat osallistuivat A-klinikkasäätiön ja Ehyt ry:n Lahjoita lämpöä -keräykseen, jossa kerättiin lämpöisiä käsineitä ja sukkia asunnottomille lokakuun ajan. Yhteistyöhön mukaan pyydettiin

LUE LISÄÄ »