Hyvinvointialue syntyy – mitä se tarkoittaa Pohjois-Pohjanmaalla?

Eduskunta on hyväksynyt sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistusta koskevan lakikokonaisuuden ja lain hyvinvointialueesta. Lait tulevat voimaan vaiheittain.

Pohjois-Pohjanmaa muodostaa yhden Suomen 21 hyvinvointialueesta. Hyvinvointialue kokoaa yhteen alueen tällä hetkellä kuntien ja kuntayhtymien sekä sairaanhoitopiirin vastuulla olevat sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palvelut.

Kokonaisuudessaan sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelujen järjestämisvastuu siirtyy hyvinvointialueelle 1.1.2023 alkaen. Siihen asti nykyiset organisaatiot jatkavat asukkaiden palvelujen järjestäjinä ja henkilöstön työnantajina.

Pohjois-Pohjanmaalla muutos tarkoittaa, että

  • Pohjois-Pohjanmaan kuntien sosiaali- ja terveyspalvelut ja niiden henkilöstö siirtyvät hyvinvointialueelle.
  • Kallion peruspalvelukuntayhtymän, Oulunkaaren kuntayhtymän, peruspalvelukuntayhtymä Selänteen ja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän sote-henkilöstö ja -toiminta siirtyvät hyvinvointialueelle.
  • Tuki- ja hallintotehtävissä työskentelevät siirtyvät hyvinvointialueelle, jos heidän työpanoksestaan vähintään puolet kohdistuu sosiaali- ja terveyspalveluihin.
  • Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri lakkaa ja sen toiminta, henkilöstö, kiinteistöt ja velat siirtyvät hyvinvointialueelle.
  • Oulu-Koillismaan ja Jokilaaksojen pelastuslaitokset lakkaavat ja niiden toiminta ja henkilöstö siirtyvät osaksi hyvinvointialuetta.
  • Muun sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastustoimen henkilöstön lisäksi niitä palvelevien tukipalvelujen henkilöstö sekä koulukuraattorit ja -psykologit siirtyvät hyvinvointialueen palvelukseen.
  • Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on edelleen kuntien tehtävä. Työtä tehdään yhdessä hyvinvointialueen toimijoiden kanssa.
  • POPsote-hanke kytkeytyy hyvinvointialueen valmisteluun.

Rakenteiden lisäksi uudistetaan toimintatapoja

Uudistus ei ole vain hallinnollinen, vaan tavoitteena on kehittää palveluja paremmin ihmisten tarpeita ja yhteiskunnan kantokykyä vastaaviksi. Palvelujen saatavuutta ja asiakaskokemusta pyritään parantamaan ja hoitoon pääsyä nopeuttamaan.

Painopistettä sosiaali- ja terveydenhuollossa siirretään peruspalveluihin ja varhaiseen ongelmien ehkäisyyn. Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskuksista asiakas saa kattavasti tarvitsemansa sote-palvelut yhdestä paikasta. Osa palveluista hoidetaan uusilla tavoilla, esimerkiksi liikkuvilla palveluilla tai digitaalisin keinoin.

Väliaikaisen hallinnon vaihe kestää maaliskuuhun 2022

Väliaikainen valmistelutoimielin (VATE) huolehtii hyvinvointialueen käynnistymisen valmistelusta ennen aluevaltuuston aloittamista. Se toimii hyvinvointialueen ylimpänä päätöksentekoelimenä, kunnes aluevaalit on toimitettu ja aluevaltuusto ja sen asettama aluehallitus aloittavat toimintansa vuoden 2022 maaliskuussa. Väliaikaisen valmistelutoimielimen toimikauden aikana poliittista ohjausta toimielimelle antavat suppea ja laaja poliittinen seurantaryhmä.

Lisätietoa valmistelutoimielimestä

Lue lisää sote-uudistuksesta: soteuudistus.fi

Kaksi ihmistä nousee portaita. Kuva Katri Lehtola.
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Uusimmat blogissa

Uusimmat ajankohtaiset

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue rakentuu

Laaja poliittinen seurantaryhmä kokoontui 23.9. ensimmäistä kertaa uudella kokoonpanollaan, joka on muodostettu kevään kuntavaalien tulosten pohjalta. Ryhmän puheenjohtajana toimii Antero Aulakoski. Kuten suppealla poliittisella ryhmällä,

LUE LISÄÄ »