Hyvinvointialueen valmistelutehtäviä haussa luovuttavien organisaatioiden työntekijöille

Tule mukaan rakentamaan Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialuetta!

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen valmistelussa on jälleen haettavana mielenkiintoisia tehtäviä! Haemme projektipäälliköitä ja asiantuntijoita konsernipalvelujen, sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelutuotannon, järjestämistoiminnon ja pelastustoimen tehtäviin.

Tehtäviin voivat hakeutua kaikki hakuaikana luovuttavien organisaatioiden palveluksessa olevat työntekijät.

Tehtävät ovat koko- tai osa-aikaisia ja työajan käytöstä voidaan sopia tehtäväkohtaisesti. Tehtävät ovat määräaikaisia 31.5.2022 asti. Niiden jatko vuonna 2022 määräytyy väliaikaishallinnon talousarvion mukaisesti.

Hakuaika tehtäviin päättyy 22.12.2021 klo 14.30.

Laki hyvinvointialueiden perustamisesta tuli voimaan 1.7.2021. Pohjois-Pohjanmaa muodostaa yhden Suomen 21 hyvinvointialueesta. Hyvinvointialueen vastuulle siirtyvät kuntien, kuntayhtymien ja sairaanhoitopiirin vastuulla olevat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut ja pelastustoimen palvelut. Kokonaisuudessaan sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyy hyvinvointialueille 1.1.2023 alkaen.

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistämisestä vastaa väliaikainen valmistelutoimielin. Se toimii aluevaltuuston valintaan ja aluehallituksen asettamiseen saakka alkuvuoteen 2022. Väliaikainen valmistelutoimielin (22 jäsentä) valmistelee hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistämisen ja se vastaa muun muassa henkilöstön (17 000 – 18 000) siirtosuunnitelmasta, toiminnan ja hallinnon järjestämisen valmistelusta sekä vuosien 2021 ja 2022 talousarvioista. Valmistelutoimielin käyttää tehtäviinsä liittyvää päätös-valtaa aluevaltuuston toimikauden alkuun asti.

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen valmistelua ohjaava laaja poliittinen seurantaryhmä on hyväksynyt hyvinvointialueen organisaatiorakenteen perusteet, muun muassa konsernipalveluiden, sosiaali- ja terveyspalvelujen ja pelastustoimen toimi- ja palvelualuejaon. Toimialueille on nimetty vastuuvalmistelijat, jotka johtavat oman osa-alueensa valmistelua.

Lue lisää ja hae paikkaa Kuntarekryssä

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Uusimmat blogissa

Osaava henkilöstö ikäihmisten palveluissa

Sosiaali- ja terveysalalla osaava henkilökunta on nykyisen rakenteen ja tulevan hyvinvointialueen tärkein voimavara. Tulevan hyvinvointialueen muutokset ja käytännön uudistukset liittyvät merkittävältä osalta käytännön työhön ja

LUE LISÄÄ »

Uusimmat ajankohtaiset

Ikäihmisten mielekästä huomispäivää rakentamassa

Ikäihmisten palvelujen kehittämisohjelmassa oli tälle vuodelle useita hyvin kunnianhimoisia tavoitteita. Tarkoituksenamme oli mm. mallintaa yhteistä tapaa toimia voimavaralähtöiseen asiakas- ja palveluohjaukseen, kotikuntoutukseen, ennakoivaan arkikuntoutumiseen, ympärivuorokautiseen

LUE LISÄÄ »

Joulukuun uutiskirje on julkaistu

Vuoden 2021 viimeinen uutiskirje on julkaistu, lue uutiskirje. Kiitos ansiokkaasta työstä Haluamme kiittää kehittämistyötä edistäviä, ohjaavia ja seuraavia tahoja, työntekijöitä, verkostoja, kuntien, kuntayhtymien ja sairaanhoitopiirin

LUE LISÄÄ »