Järjestöt ja kokemustoimijat tulevaisuuden sote-keskusten kumppanina

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus pyrkii siirtämään palvelujen painopistettä ennalta ehkäisyn ja matalan kynnyksen palvelujen suuntaan. Tässä työssä järjestöjen ja yhdistysten kanssa tehtävä yhteistyö on avainasemassa. Pohjois-Pohjanmaalla yhteistyötä rakennetaan kuntien, kuntayhtymien ja sote-keskusten sekä POPsote-hankkeen Tulevaisuuden sote-keskus -kehittämisohjelmien (Lasten, nuorten ja perheiden palvelut; mielenterveys- ja päihdepalvelut; hoitotakuu; ikäihmisten palvelut) ja hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (hyte) osahankkeen yhteistyöllä.

Sote-uudistusta koskevissa lakiesityksessä järjestöjen yleishyödyllisen toiminnan ja palveluiden todetaan olevan osa esimerkiksi lapsiperheiden palveluiden, pitkäaikaissairauksien hoidon, mielenterveys- ja päihdepalveluiden sekä ikääntyvien palveluiden palveluketjuja tai -kokonaisuuksia. Näitä palveluketjuja kehitetäänkin Pohjois-Pohjanmaalla Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen kehittämisohjelmissa yhteistyössä järjestöjen ja yhdistysten kanssa. Kehittämisohjelmissa on noussut esiin useita mahdollisuuksia alueellisen järjestöyhteistyön rakentamiselle:

Lakiesitysten mukaan sekä kuntien että hyvinvointialueiden tehtävänä olisi jatkossa asukkaiden ohjaaminen järjestötoimintaan, kuten vertais- ja vapaaehtoistoimintaan. Myös asiakas- ja palveluohjausta kehitetään Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen kehittämisohjelmissa sekä rakenneuudistushankkeen Asukkaan ja ammattilaisen digipalvelut -hankkeessa.

Lakiesityksissä todetaan kuntien tekevän jatkossakin hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisen yhteistyötä sosiaali- ja terveysjärjestöjen kanssa. Nimetty järjestöyhdyshenkilö löytyy tällä hetkellä 28 Pohjois-Pohjanmaan kunnasta. Sote-keskusten järjestöyhteistyön rakentamiseksi hyte-osahanke on pyytänyt kuntia ja kuntayhtymiä nimeämään myös sote-keskuksiin järjestöyhdyshenkilöitä. Tällä hetkellä nimettyjä järjestöyhdyshenkilöitä on 19 (toiminta-alueena 13 kuntaa).

Tulevaisuuden sote-keskus -kehittämisohjelmien aluekehittäjät sekä kuntien, kuntayhtymien ja sote-keskusten järjestöyhdyshenkilöt kokoontuivat maaliskuun lopussa hyte-osahankkeen koolle kutsumaan verkostotapaamiseen, jonka tavoitteena oli hahmottaa, millaista järjestöyhteistyötä paikallistasolle kaivataan. Tilaisuudessa nousikin esille useita teemoja, joiden ympärille järjestöyhteistyötä voisi lähteä rakentamaan:

Hyte-osahankkeen hyte-asiantuntijat jatkavat keskusteluja kunnissa ja alueilla sekä järjestävät yhdessä järjestö- ja yhdistysyhteistyön asiantuntijan kanssa aluekehittäjille ja järjestöyhdyshenkilöille verkostotapaamisia. Lisätietoa POPsote-hankkeen järjestöyhteistyösuunnitelmista saat POPsoten sivuilta, ihimiset.fi-sivustolta sekä allekirjoittaneilta.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Tietoja kirjoittajasta

Helena Liimatainen, Janika Harju, Anita Ohtamaa, Terttu Piippo ja Katja Vähäkuopus

Kirjoittajat toimivat POPsoten Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osahankkeessa järjestö- ja yhdistysyhteistyön ja hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen asiantuntijoina.

Uusimmat blogissa

Työn monet kasvot

Ohessa videoblogi, jossa POPsoten Ikäihmisten palveluiden kehittämisohjelman Oulun eteläisen alueen aluekehittäjät ja työntekijät kuvaavat arkeaan hoitotyön parissa. Mukavaa katseluhetkeä!

LUE LISÄÄ »

Puoli vuotta viestintää

Kirjoittaessani tätä en tiedä vielä jatkuvatko työni POPsotessa heinäkuun jälkeen. Sen takia koenkin tämän loistavana tilaisuutena tarkastella kulunutta vuotta siitä näkökulmasta, mitä olen oppinut ollessani

LUE LISÄÄ »

Uusimmat ajankohtaiset

POPsoten valmistelutoimielin rekrytoi

Tule mukaan rakentamaan Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialuetta! Haku päättyy: 4.8.2021 14:30                        Työsuhteen kesto: Määräaikainen Ilmoitus jätetty: 7.7.2021 08:00                     Työn luonne: Kokoaikatyö, osa-aikatyö Tehtävien kuvaus Laki hyvinvointialueiden perustamisesta

LUE LISÄÄ »

POPcast osa 1: Viestintä

POPsoten oman podcastin, POPcastin, ensimmäisessä osassa POPsoten viestintävastaava Laura Paloheimo ja viestintäkoordinaattorina hankkeessa jatkava viestinnän harjoittelija Nuutti Ruokangas keskustelevat kuluneesta vuodesta ja tulevasta syksystä viestinnän

LUE LISÄÄ »