Järjestöt ja kokemustoimijat tulevaisuuden sote-keskusten kumppanina

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus pyrkii siirtämään palvelujen painopistettä ennalta ehkäisyn ja matalan kynnyksen palvelujen suuntaan. Tässä työssä järjestöjen ja yhdistysten kanssa tehtävä yhteistyö on avainasemassa. Pohjois-Pohjanmaalla yhteistyötä rakennetaan kuntien, kuntayhtymien ja sote-keskusten sekä POPsote-hankkeen Tulevaisuuden sote-keskus -kehittämisohjelmien (Lasten, nuorten ja perheiden palvelut; mielenterveys- ja päihdepalvelut; hoitotakuu; ikäihmisten palvelut) ja hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (hyte) osahankkeen yhteistyöllä.

Sote-uudistusta koskevissa lakiesityksessä järjestöjen yleishyödyllisen toiminnan ja palveluiden todetaan olevan osa esimerkiksi lapsiperheiden palveluiden, pitkäaikaissairauksien hoidon, mielenterveys- ja päihdepalveluiden sekä ikääntyvien palveluiden palveluketjuja tai -kokonaisuuksia. Näitä palveluketjuja kehitetäänkin Pohjois-Pohjanmaalla Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen kehittämisohjelmissa yhteistyössä järjestöjen ja yhdistysten kanssa. Kehittämisohjelmissa on noussut esiin useita mahdollisuuksia alueellisen järjestöyhteistyön rakentamiselle:

Lakiesitysten mukaan sekä kuntien että hyvinvointialueiden tehtävänä olisi jatkossa asukkaiden ohjaaminen järjestötoimintaan, kuten vertais- ja vapaaehtoistoimintaan. Myös asiakas- ja palveluohjausta kehitetään Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen kehittämisohjelmissa sekä rakenneuudistushankkeen Asukkaan ja ammattilaisen digipalvelut -hankkeessa.

Lakiesityksissä todetaan kuntien tekevän jatkossakin hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisen yhteistyötä sosiaali- ja terveysjärjestöjen kanssa. Nimetty järjestöyhdyshenkilö löytyy tällä hetkellä 28 Pohjois-Pohjanmaan kunnasta. Sote-keskusten järjestöyhteistyön rakentamiseksi hyte-osahanke on pyytänyt kuntia ja kuntayhtymiä nimeämään myös sote-keskuksiin järjestöyhdyshenkilöitä. Tällä hetkellä nimettyjä järjestöyhdyshenkilöitä on 19 (toiminta-alueena 13 kuntaa).

Tulevaisuuden sote-keskus -kehittämisohjelmien aluekehittäjät sekä kuntien, kuntayhtymien ja sote-keskusten järjestöyhdyshenkilöt kokoontuivat maaliskuun lopussa hyte-osahankkeen koolle kutsumaan verkostotapaamiseen, jonka tavoitteena oli hahmottaa, millaista järjestöyhteistyötä paikallistasolle kaivataan. Tilaisuudessa nousikin esille useita teemoja, joiden ympärille järjestöyhteistyötä voisi lähteä rakentamaan:

Hyte-osahankkeen hyte-asiantuntijat jatkavat keskusteluja kunnissa ja alueilla sekä järjestävät yhdessä järjestö- ja yhdistysyhteistyön asiantuntijan kanssa aluekehittäjille ja järjestöyhdyshenkilöille verkostotapaamisia. Lisätietoa POPsote-hankkeen järjestöyhteistyösuunnitelmista saat POPsoten sivuilta, ihimiset.fi-sivustolta sekä allekirjoittaneilta.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Tietoja kirjoittajasta

Helena Liimatainen, Janika Harju, Anita Ohtamaa, Terttu Piippo ja Katja Vähäkuopus

Kirjoittajat toimivat POPsoten Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osahankkeessa järjestö- ja yhdistysyhteistyön ja hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen asiantuntijoina.

Uusimmat blogissa

Muutoksen tuulet iäkkäiden hoidossa

Onko työ hoitajana kotihoidossa ja palveluasumisessa muuttunut kymmenen vuoden aikana? Kyllä on, yhä huonokuntoisempia ikäihmisiä siirtyy kotihoidosta palveluasumiseen ja yhä huonokuntoisempia hoidetaan omassa kodissa. Kymmenen

LUE LISÄÄ »

Pieni ja pirteä Merijärven kunta

Blogissa Merijärven kunnassa työtoiminnan ohjaajana työskentelevä Marjo Nahkala kertoo Merijärven erilaisista kampanjoista työllistymisen parantamiseksi. Työttömien työpajatoiminta aloitettiin Merijärvellä loppukesästä 2015, jolloin kunta osti palvelun Merijärven

LUE LISÄÄ »

Ikääntyneiden kotikuntoutuksen keskiössä on ihminen

Ikäihmisten palveluiden kehittämisohjelman yhtenä teemana on kotona asumisen mahdollistaminen. Kehittämisteeman yhtenä toimenpiteenä on moniammatillisen kotikuntoutusmallin yhtenäistäminen ja toiminnan laajentaminen alueellamme. Ikäihmisten palveluiden kehittämisohjelman tavoitteita esiteltiin

LUE LISÄÄ »

Uusimmat ajankohtaiset

POPup-aamukahvit 21.5. klo 9–9.30

Tule mukaan Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen henkilöstölle suunnattuun aamukahvi-infoon perjantaina 21.5. kello 9–9.30! POPsoten hankejohtaja Jouko Luukkonen kertoo POPsote-hankkeen ja hyvinvointialueuudistuksen etenemisestä. Lisäksi tutustumme hyvinvoinnin

LUE LISÄÄ »