Kansallinen sote-uudistus

Sote-uudistuksessa parannetaan ihmisten peruspalveluja. Samalla sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestäminen siirretään kunnilta hyvinvointialueiden vastuulle.

Sote-uudistuksessa koko julkista sosiaali- ja terveydenhuoltoa kehitetään vastaamaan yhteiskunnan muutoksiin. Uudistaminen tehdään palvelut edellä, ihmiskeskeisesti.

Sote-palvelut yhdenvertaisesti kaikille

Nykyisin ihmiset eivät saa yhdenvertaisesti sosiaali- ja terveyspalveluja. Hoitoon ja palveluihin pääsyä joutuu odottamaan ja palvelupolku voi olla katkonainen.

Kestävä hyvinvointi edellyttää yhteensovitettujen ja laadukkaiden sote-palvelujen turvaamista kaikille suomalaisille.

Suomen väestö ikääntyy nopeasti ja tarvitsee aiempaa enemmän palveluita. Syntyvyyden lasku vähentää työikäisten määrää ja verotuloja. Sote-uudistus tarvitaan, jotta voidaan hillitä kustannusten kasvua ja varmistaa yhdenvertaiset sosiaali- ja terveyspalvelut myös tuleville sukupolville.

Pohjois-Pohjamaa on aktiivisesti mukana kansallisessa kehittämistyössä. Viemme uudistusta eteenpäin omassa maakunnassamme.

Seuraa kansallista sote-uudistusta osoitteessa soteuudistus.fi

Sote-uudistus

Tutustu Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelmaan ja rakenneuudistushankkeeseen myös Innokylässä osoitteessa innokyla.fi.

Innokylän logo

Innokylä: Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelma Pohjois-Pohjanmaalla

Innokylä: Rakenneuudistushanke Pohjois-Pohjanmaalla