Kirjaamista yhtenäistetään Pohjois-Pohjanmaan sote-organisaatioissa

Perusterveydenhuollon kirjaamisen yhtenäistämisellä tavoitellaan yhteisiä toimintamalleja kirjaamiseen ja tiedon hyödyntämiseen. Kirjaamisen yhtenäistämistä tehdään yhteistyössä terveydenhuollon ammattilaisten kanssa. Tarkoitus on, että kirjaamisen ohjeet ovat yhtenäiset, kirjaaminen on helppokäyttöistä ja tukee tiedon siirtymistä ja hyödyntämistä, hoidon suunnittelua ja toteutusta sekä potilaan lääkehoitoa.

Oikeaa tietoa eri tarpeisiin

Olennaista on, että kirjaamisprosessin eri vaiheet toteutetaan oikein ja yhteneväisesti, jotta Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle (THL) tilastoitavat tiedot välittyvät oikein. Myös Kanta-arkistoon lähtevät tiedot pyritään tallentamaan rakenteellisesti yhtenäisesti, jotta Kanta-arkisto olisi selkeä kokonaisuus, jossa tieto on alueellisesti hyödynnettävissä.

Diagnoosien kirjaamisasteen nosto organisaatioissa on ensiarvoisen tärkeää, koska tulevien hyvinvointialueiden rahoitus perustuu alueen sairastavuustietoon. Tieto menee THL:lle suoraan potilastietojärjestelmään kirjatusta diagnoosista. Jos diagnoosin kirjausta ei ole, tieto ei välity.

Kirjaamiskäytäntöjen yhtenäistämistä tukemalla pyritään varmistamaan, että alueen resurssit perustuvat todelliseen palveluntarpeeseen. Tilastointitietojen ajantasaisuus ja luotettavuus varmistavat, että laajat poliittiset ja kansanterveydelliset päätökset kohdentuvat oikein. 

Kohti laadukkaampaa ja vaikuttavampaa hoitoa

Tavoitteena on, että yhteiset kirjaamisen toimintatavat otetaan käyttöön alueellisesti kaikilla ammattiryhmillä. Tiedon siirtyminen ja hyödyntäminen on sujuvaa myös yli organisaatiorajojen. Tietojärjestelmäratkaisut tukevat yhtenäistä, älykästä ja helppokäyttöistä kirjaamista, tiedon siirtymistä ja hyödyntämistä, hoidon suunnittelua ja potilaan lääkehoitoa. Hoito on laadukkaampaa, turvallisempaa, tehokkaampaa ja vaikuttavampaa.

Perusterveydenhuollon kirjaamiskäytäntöjen yhtenäistäminen on osa POPsoten sote-ICT-hanketta.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Uusimmat blogissa

Muutoksen tuulet iäkkäiden hoidossa

Onko työ hoitajana kotihoidossa ja palveluasumisessa muuttunut kymmenen vuoden aikana? Kyllä on, yhä huonokuntoisempia ikäihmisiä siirtyy kotihoidosta palveluasumiseen ja yhä huonokuntoisempia hoidetaan omassa kodissa. Kymmenen

LUE LISÄÄ »

Pieni ja pirteä Merijärven kunta

Blogissa Merijärven kunnassa työtoiminnan ohjaajana työskentelevä Marjo Nahkala kertoo Merijärven erilaisista kampanjoista työllistymisen parantamiseksi. Työttömien työpajatoiminta aloitettiin Merijärvellä loppukesästä 2015, jolloin kunta osti palvelun Merijärven

LUE LISÄÄ »

Ikääntyneiden kotikuntoutuksen keskiössä on ihminen

Ikäihmisten palveluiden kehittämisohjelman yhtenä teemana on kotona asumisen mahdollistaminen. Kehittämisteeman yhtenä toimenpiteenä on moniammatillisen kotikuntoutusmallin yhtenäistäminen ja toiminnan laajentaminen alueellamme. Ikäihmisten palveluiden kehittämisohjelman tavoitteita esiteltiin

LUE LISÄÄ »

Uusimmat ajankohtaiset

POPup-aamukahvit 21.5. klo 9–9.30

Tule mukaan Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen henkilöstölle suunnattuun aamukahvi-infoon perjantaina 21.5. kello 9–9.30! POPsoten hankejohtaja Jouko Luukkonen kertoo POPsote-hankkeen ja hyvinvointialueuudistuksen etenemisestä. Lisäksi tutustumme hyvinvoinnin

LUE LISÄÄ »