Kohti tulevaisuuden ikääntyneiden palveluita

Helmikuussa popsote.fi sivuilla pohdittiin, hukkuuko asiakas palveluviidakkoon? Kyllä hukkuu.

POPsote tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskuksen ikääntyneiden palveluiden kehittämisohjelmassa keskiössä ikääntyneet saavat oikea-aikaisesti tarvitsemansa palvelut matalalla kynnyksellä. Lisäksi he itse osallistuvat palveluiden kehittämiseen, suunnitteluun ja arviointiin. Pelkästään palveluiden kehittäminen ei riitä vaan tulevaisuudessa tarvitaan monialaisia hyvinvointiverkostoja ikääntyneiden palveluiden tueksi.

Lammintakanen ja Laulainen (2018) korostavat, että terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen tulisi rakentua osaksi organisaation kokonaisjohtamista ja tässä keskiössä hyvinvointijohtaminen on ensiarvoisen tärkeää. Hyvinvointijohtamisessa korostuu yhteistyö organisaation eri toimialojen kesken ja kumppanuudet yksityisen sektorin sekä kolmannen sektorin toimijoiden, että toisten julkisyhteisöjen kanssa. POPsote Ikähankkeessa osallistetaan ja otetaan mm. järjestötoimijat, kehittäjäasiakkaat sekä kokemusasiantuntijat mukaan palveluiden suunnitteluun ja kehittämiseen.

Syväjärven ja Leinosen (2018) mukaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyö edellyttää yhtenäistä ja ajantasaista tietoperustaa hyvinvoinnin ja terveyden osalta. Kehittämistyön tulee olla aidosti osallistavaa, vuorovaikutteista ja toimijoita sitouttavaa – silloin asetut tavoitteet ovat myös saavutettavissa. Organisaation toimialojen välisen mutta myös paikallisen ja alueellisen strategiatyön vahvistaminen on tärkeää. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ei ole pelkkää ravitsemuskasvatusta tai sairauksien ennaltaehkäisyä vaan kokonaisvaltaista ja monipuolista elämänlaadun ulottuvuudet huomioivaa ymmärrystä hyvinvoinnista. Tätä tulevaisuuden ikääntyneiden hyvinvointiverkostojen rakentamiseksi tarvitaan.

POPsoten ikäihmisten palveluiden kehittämisohjelma on aloittanut maaliskuussa työpajatyöskentelyn yhteisen asiakas- ja palveluohjauksen toimintamallin kehittämiseksi yhteistyössä THL:n ja Innokylän kanssa. Seuraava kaikille avoin työpaja on 31.3.2021, jossa aiheena ovat ikäihmisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, hyvinvointi- ja palveluverkostot ikääntyneiden näkökulmasta ja pohditaan mistä hyvä arki ja mielekäs elämä on. Tosi loistavaa on, että olemme saaneet työpajatyöskentelyyn mukaan järjestötoimijoita ja asiakaskunnan edustajia. Vielä mahtuu mukaan työpajoihin, jos kiinnostuit asiasta 😊 Kehitetään yhdessä parempaa – Ei anneta asiakkaan hukkua palveluviidakkoon!

Lähteet:

Lammintakanen J. ja Laulainen S. 2018. Kohti vaikuttavaa päätöksentekoa ja johtamista hyvinvointipalveluissa. Itä-Suomen yliopiston julkaisuja No 24. Kuopio: Grano Oy.

Syväjärvi A. ja Leinonen J. 2018. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen käytännöt kunnissa – kohti vaikuttavaa? PROMEQ-hanke, Policy Brief.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Tietoja kirjoittajasta

Sanna Lastikka

Kirjoittaja on yhteiskuntatieteiden maisteri ja erikoissosiaalityöntekijä, joka toimii asumispalvelupäällikkönä Kalajoen kaupungilla ja Rannikon alueen aluekehittäjänä POPsoten Ikäohjelmassa.

Uusimmat blogissa

Työn monet kasvot

Ohessa videoblogi, jossa POPsoten Ikäihmisten palveluiden kehittämisohjelman Oulun eteläisen alueen aluekehittäjät ja työntekijät kuvaavat arkeaan hoitotyön parissa. Mukavaa katseluhetkeä!

LUE LISÄÄ »

Puoli vuotta viestintää

Kirjoittaessani tätä en tiedä vielä jatkuvatko työni POPsotessa heinäkuun jälkeen. Sen takia koenkin tämän loistavana tilaisuutena tarkastella kulunutta vuotta siitä näkökulmasta, mitä olen oppinut ollessani

LUE LISÄÄ »

Uusimmat ajankohtaiset

POPsoten valmistelutoimielin rekrytoi

Tule mukaan rakentamaan Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialuetta! Haku päättyy: 4.8.2021 14:30                        Työsuhteen kesto: Määräaikainen Ilmoitus jätetty: 7.7.2021 08:00                     Työn luonne: Kokoaikatyö, osa-aikatyö Tehtävien kuvaus Laki hyvinvointialueiden perustamisesta

LUE LISÄÄ »

POPcast osa 1: Viestintä

POPsoten oman podcastin, POPcastin, ensimmäisessä osassa POPsoten viestintävastaava Laura Paloheimo ja viestintäkoordinaattorina hankkeessa jatkava viestinnän harjoittelija Nuutti Ruokangas keskustelevat kuluneesta vuodesta ja tulevasta syksystä viestinnän

LUE LISÄÄ »