Kohti tulevaisuuden ikääntyneiden palveluita

Helmikuussa popsote.fi sivuilla pohdittiin, hukkuuko asiakas palveluviidakkoon? Kyllä hukkuu.

POPsote tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskuksen ikääntyneiden palveluiden kehittämisohjelmassa keskiössä ikääntyneet saavat oikea-aikaisesti tarvitsemansa palvelut matalalla kynnyksellä. Lisäksi he itse osallistuvat palveluiden kehittämiseen, suunnitteluun ja arviointiin. Pelkästään palveluiden kehittäminen ei riitä vaan tulevaisuudessa tarvitaan monialaisia hyvinvointiverkostoja ikääntyneiden palveluiden tueksi.

Lammintakanen ja Laulainen (2018) korostavat, että terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen tulisi rakentua osaksi organisaation kokonaisjohtamista ja tässä keskiössä hyvinvointijohtaminen on ensiarvoisen tärkeää. Hyvinvointijohtamisessa korostuu yhteistyö organisaation eri toimialojen kesken ja kumppanuudet yksityisen sektorin sekä kolmannen sektorin toimijoiden, että toisten julkisyhteisöjen kanssa. POPsote Ikähankkeessa osallistetaan ja otetaan mm. järjestötoimijat, kehittäjäasiakkaat sekä kokemusasiantuntijat mukaan palveluiden suunnitteluun ja kehittämiseen.

Syväjärven ja Leinosen (2018) mukaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyö edellyttää yhtenäistä ja ajantasaista tietoperustaa hyvinvoinnin ja terveyden osalta. Kehittämistyön tulee olla aidosti osallistavaa, vuorovaikutteista ja toimijoita sitouttavaa – silloin asetut tavoitteet ovat myös saavutettavissa. Organisaation toimialojen välisen mutta myös paikallisen ja alueellisen strategiatyön vahvistaminen on tärkeää. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ei ole pelkkää ravitsemuskasvatusta tai sairauksien ennaltaehkäisyä vaan kokonaisvaltaista ja monipuolista elämänlaadun ulottuvuudet huomioivaa ymmärrystä hyvinvoinnista. Tätä tulevaisuuden ikääntyneiden hyvinvointiverkostojen rakentamiseksi tarvitaan.

POPsoten ikäihmisten palveluiden kehittämisohjelma on aloittanut maaliskuussa työpajatyöskentelyn yhteisen asiakas- ja palveluohjauksen toimintamallin kehittämiseksi yhteistyössä THL:n ja Innokylän kanssa. Seuraava kaikille avoin työpaja on 31.3.2021, jossa aiheena ovat ikäihmisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, hyvinvointi- ja palveluverkostot ikääntyneiden näkökulmasta ja pohditaan mistä hyvä arki ja mielekäs elämä on. Tosi loistavaa on, että olemme saaneet työpajatyöskentelyyn mukaan järjestötoimijoita ja asiakaskunnan edustajia. Vielä mahtuu mukaan työpajoihin, jos kiinnostuit asiasta 😊 Kehitetään yhdessä parempaa – Ei anneta asiakkaan hukkua palveluviidakkoon!

Lähteet:

Lammintakanen J. ja Laulainen S. 2018. Kohti vaikuttavaa päätöksentekoa ja johtamista hyvinvointipalveluissa. Itä-Suomen yliopiston julkaisuja No 24. Kuopio: Grano Oy.

Syväjärvi A. ja Leinonen J. 2018. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen käytännöt kunnissa – kohti vaikuttavaa? PROMEQ-hanke, Policy Brief.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Tietoja kirjoittajasta

Sanna Lastikka

Kirjoittaja on yhteiskuntatieteiden maisteri ja erikoissosiaalityöntekijä, joka toimii asumispalvelupäällikkönä Kalajoen kaupungilla ja Rannikon alueen aluekehittäjänä POPsoten Ikäohjelmassa.

Uusimmat blogissa

Muutoksen tuulet iäkkäiden hoidossa

Onko työ hoitajana kotihoidossa ja palveluasumisessa muuttunut kymmenen vuoden aikana? Kyllä on, yhä huonokuntoisempia ikäihmisiä siirtyy kotihoidosta palveluasumiseen ja yhä huonokuntoisempia hoidetaan omassa kodissa. Kymmenen

LUE LISÄÄ »

Pieni ja pirteä Merijärven kunta

Blogissa Merijärven kunnassa työtoiminnan ohjaajana työskentelevä Marjo Nahkala kertoo Merijärven erilaisista kampanjoista työllistymisen parantamiseksi. Työttömien työpajatoiminta aloitettiin Merijärvellä loppukesästä 2015, jolloin kunta osti palvelun Merijärven

LUE LISÄÄ »

Ikääntyneiden kotikuntoutuksen keskiössä on ihminen

Ikäihmisten palveluiden kehittämisohjelman yhtenä teemana on kotona asumisen mahdollistaminen. Kehittämisteeman yhtenä toimenpiteenä on moniammatillisen kotikuntoutusmallin yhtenäistäminen ja toiminnan laajentaminen alueellamme. Ikäihmisten palveluiden kehittämisohjelman tavoitteita esiteltiin

LUE LISÄÄ »

Uusimmat ajankohtaiset

POPup-aamukahvit 21.5. klo 9–9.30

Tule mukaan Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen henkilöstölle suunnattuun aamukahvi-infoon perjantaina 21.5. kello 9–9.30! POPsoten hankejohtaja Jouko Luukkonen kertoo POPsote-hankkeen ja hyvinvointialueuudistuksen etenemisestä. Lisäksi tutustumme hyvinvoinnin

LUE LISÄÄ »