Kotihoidossa tehtävä työ haastaa ja palkitsee tekijänsä

Mitä sana ”kotihoito” sinussa herättää? Tuoko se mieleen autoilevat hoitajat? Suu-nenäsuojin varustetut ihmiset? Ripeät askeleet ja iloisesti ovelta kuuluvan tervehdyksen ja kuulumisten kyselyn? Voisiko sinusta olla kotihoidon tiimiin työntekijäksi?

POPsoten alue on laaja, siihen kuuluu yhteensä 31 kuntaa tai kaupunkia. Sen alueella toimii useita kotihoitoja, jotka tuottavat palveluita erityisryhmille ja apua tarvitseville.  Yhtenä erityisryhmänä ovat ikäihmiset. Esimerkkinä voisi mainita Oulunkaaren alueen, joka ulottuu viiteen kuntaan: Vaala, Utajärvi, Pudasjärvi, Simo ja Ii. Jokaisessa kunnassa toimii kotihoito.

Kotihoidon työkenttä tarvitsee tekijöitä, joiden ammattitaito on riittävää. Kenenkään ei kuitenkaan tarvitse pystyä yksin  kaikkeen, sillä yhdessä tekemisessä ja tiimityössä on voimaa! 

Työn mielekkyys kotihoidossa

Kysyttäessä Oulunkaaren alueen kotihoidon ammattilaisilta sain vastaukseksi useita eri näkökulmia työn palkitsevuudesta. Niihin lukeutuivat asiakkaiden motivoituminen omaan hoitoon, etälaitteiden antamat mahdollisuudet työhön ja etälaitteiden opettelu yhdessä asiakkaiden kanssa, työn tuomat haasteet ja niissä onnistumisen kokemukset, hyvä työyhteisö, asiakkaan hoitoon motivoituneet omaiset ja heidän kanssa tehtävä yhteistyö, hoitoonsa tyytyväinen asiakas ja asiakkaan kanssa jaetut hetket sekä asiakkaan osoittama luottamus. Oman osaamisen hyödyntäminen ja laaja työnkuva antoivat usealle ammattilaiselle tunteen, että työllä on merkitystä. Vastaajat kokivat, että oma ja työkaverin osaaminen antaa pohjan työlle ja yhdessä asiakkaiden kanssa tehty arki tuo siihen sisällön. 

Yhdessä toimien eri tahojen kanssa

Kotihoidon työhön voi kuulua Pohjois-pohjanmaan alueilla myös kotisairaala. Niin kotihoidossa kuin kotisairaalassa korostuu moniammatillinen osaaminen, jossa jokaisen tehtävä on tärkeä. Moniammatilliseen tiimiin voi kuulua useita eri ammattilaisia. Niitä ovat kodinhoitaja, lähihoitaja, sairaanhoitaja, lääkäri, fysioterapeutti, palveluohjaaja, palveluesimies, talonmies ja monia muita ammatteja. Kotisairaalan avulla asiakas saa tarvitsemansa avun kotiin ja tervehtyminen ja kuntoutuminen voi tapahtua kotona, omassa tutussa ympäristössä. Kun tervehtyminen ja kuntoutuminen ovat hyvällä mallilla, tarvitaan asiakkaalle tukiverkostoja, jotka tukevat tarvittaessa päivittäisten asioiden ja askareiden hoitamisessa. Tukiverkostoon voi kuulua omaisia, läheisiä, naapureita, yksityisiä palveluntuottajia, erilaisia järjestöjä sekä vapaaehtoisia toimijoita sekä kotihoidon työntekijöitä, alansa ammattilaisia. Näiden kartoittamiseen tarvitaan myös yhdessä tekemistä ja yhteistä tahtotilaa onnistua toteuttamaan asiakkaan hoito kotona.  

Mikä tuottaa työniloa? 

Kotihoidossa työntekijät omaavat yhteisen piirteen. Tämä ilmenee myös kyselyn tuloksista. Yhteisenä piirteenä on paineensietokyky ja itsenäisten päätösten tekeminen. Samalla työniloa tuottavaksi tekijäksi nimettiin hyvä työyhteisö ja työilmapiiri, kollegoiden ja esimiehen tuki sekä kysymisen ja yhteisen ihmettelemisen mahdollisuus, yhteiset päämäärät työssä, monialainen yhteistyö sekä kouluttautumisen mahdollisuus. Sosiaali- ja terveysala ja erityisesti ikäihmisten parissa tehtävä työ mahdollistaa työn kehittämisen ja itsensä kehittämisen sekä laajan työkentän. Asiakkaiden ja omaisten antama kiitos tuottaa iloa ja auttaa työssä jaksamiseen. Iloa tuovat myös yhdessä jaetut hetket asiakkaiden kanssa. 

Asiakkaiden arvokkaat viimeiset vuodet ja joskus jopa viimeiset hetket kotiympäristössä nostavat mieleen nöyrän kiitoksen. Jokaisella on oikeus elää arvokkaat viimeisetkin hetket kotona silloin, kun asiakas, läheiset, tukiverkosto ja ammattilaiset arvioivat sen yhdessä turvalliseksi tavaksi elää. Yhdessä tehden se on mahdollista toteuttaa. 

 Pidetään toisistamme huolta!  

Jos haluat vaikuttaa ikäihmisten parissa tehtävään työhön, kurkkaa esittely POPsoten ikäkehittämisohjelmasta. Video löytyy osoitteesta: https://www.youtube.com/watch?v=BMlLQr6REmg

Videon alla on linkki, josta pääset vaikuttamaan ja antamaan palautetta. Linkki palautteeseen: https://padlet.com/hilleviturpeinen/zd7d4ka8vpa7k6yb

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Tietoja kirjoittajasta

Hillevi Turpeinen

Kirjoittaja on sairaanhoitaja, vs. palveluesimies ja POPsoten Ikäohjelman kehittäjäverkoston Oulunkaaren yksi edustajista.

Uusimmat blogissa

Muutoksen tuulet iäkkäiden hoidossa

Onko työ hoitajana kotihoidossa ja palveluasumisessa muuttunut kymmenen vuoden aikana? Kyllä on, yhä huonokuntoisempia ikäihmisiä siirtyy kotihoidosta palveluasumiseen ja yhä huonokuntoisempia hoidetaan omassa kodissa. Kymmenen

LUE LISÄÄ »

Pieni ja pirteä Merijärven kunta

Blogissa Merijärven kunnassa työtoiminnan ohjaajana työskentelevä Marjo Nahkala kertoo Merijärven erilaisista kampanjoista työllistymisen parantamiseksi. Työttömien työpajatoiminta aloitettiin Merijärvellä loppukesästä 2015, jolloin kunta osti palvelun Merijärven

LUE LISÄÄ »

Ikääntyneiden kotikuntoutuksen keskiössä on ihminen

Ikäihmisten palveluiden kehittämisohjelman yhtenä teemana on kotona asumisen mahdollistaminen. Kehittämisteeman yhtenä toimenpiteenä on moniammatillisen kotikuntoutusmallin yhtenäistäminen ja toiminnan laajentaminen alueellamme. Ikäihmisten palveluiden kehittämisohjelman tavoitteita esiteltiin

LUE LISÄÄ »

Uusimmat ajankohtaiset

POPup-aamukahvit 21.5. klo 9–9.30

Tule mukaan Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen henkilöstölle suunnattuun aamukahvi-infoon perjantaina 21.5. kello 9–9.30! POPsoten hankejohtaja Jouko Luukkonen kertoo POPsote-hankkeen ja hyvinvointialueuudistuksen etenemisestä. Lisäksi tutustumme hyvinvoinnin

LUE LISÄÄ »