Lapsistrategia antaa eväät muutokseen

Kansallinen lapsistrategia julkaistiin 23.2.2021. Lapsistrategian kolme peruspilaria ovat lasten oikeuksien kunnioittaminen, lasten osallisuuden huomioiminen sekä lasten hyvinvoinnin tukeminen kaikissa lasten kasvu- ja kehitysympäristöissä – kodeissa, päiväkodeissa, kouluissa, harrastuksissa, sote- ja muissa kuntien palveluissa, kaikkialla, joissa lapset ja nuoret ovat. Strategia on ensimmäinen laatuaan ja sen tulee saada osakseen tarvitsevansa huomio.

Pohjois-Pohjanmaalla, kuten muuallakin Suomessa, lapset ja nuoret voivat pääosin hyvin. ”Pääosin” sisältää vastakohdan – osa lapsista ja nuorista voi huonosti. Huonovointisuus kasvattaa eriarvoisuutta, ja tämä johtaa siihen, etteivät lasten oikeudet toteudu, kuten pitäisi. POPsoten kehittämistyöllä me pyrimme muuttamaan tilannetta niin, että yhdenvertaisuus maakunnassamme toteutuu ja, että lapset voivat hyvin. Lapsistrategia antaa meille hyvät eväät syventää työtämme entisestään. Kehittämistyömme visio on, että jokainen alueemme lapsi, nuori ja perhe on tyytyväinen elämäänsä.

Lapsistrategiasta saamme vahvoja suuntaviivoja kehittämistyöllemme ja siihen, kuinka lasten oikeudet, hyvinvointi ja osallisuus pitää kaikessa tässä kokonaisuudessa huomioida. Strategia itsessään, visiot tai suunnitelmat siitä, miten työtä tulisi suunnata, eivät kuitenkaan itsessään muuta vielä mitään. Näitä rakenteita kuitenkin tarvitaan, jotta kehittämistyötä voidaan tehdä, ja muutosta päästään toteuttamaan. Muutokseen lasten, nuorten ja perheiden palveluiden kehittämistyössä me valmistaudumme työpajoissa, luomalla prosesseja sekä laatimalla suunnitelmia ja strategioita. Muutos ei kuitenkaan tapahdu teams-kokouksissa tai power point –dioissa tai yksittäisten työntekijöiden työpöydillä. Muutos tapahtuu arjessa, jokaisen toimijan oman panoksen tuloksena.

Kehotankin jokaista lasten, nuorten ja perheiden asioiden äärellä olevaa työntekijää, esimiestä, johtajaa ja päättäjää paneutumaan vastasyntyneeseen lapsistrategiaan ja pohtimaan, millainen on oman arkesi panos muutoksen toteutumiseen?

www.lapsistrategia.fi

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Tietoja kirjoittajasta

Leena Mämmi-Laukka

Leena Mämmi-Laukka

Kirjoittaja on Lapset, nuoret ja perheet-kehittämisohjelman projektikoordinaattori

Uusimmat blogissa

Muutoksen tuulet iäkkäiden hoidossa

Onko työ hoitajana kotihoidossa ja palveluasumisessa muuttunut kymmenen vuoden aikana? Kyllä on, yhä huonokuntoisempia ikäihmisiä siirtyy kotihoidosta palveluasumiseen ja yhä huonokuntoisempia hoidetaan omassa kodissa. Kymmenen

LUE LISÄÄ »

Pieni ja pirteä Merijärven kunta

Blogissa Merijärven kunnassa työtoiminnan ohjaajana työskentelevä Marjo Nahkala kertoo Merijärven erilaisista kampanjoista työllistymisen parantamiseksi. Työttömien työpajatoiminta aloitettiin Merijärvellä loppukesästä 2015, jolloin kunta osti palvelun Merijärven

LUE LISÄÄ »

Ikääntyneiden kotikuntoutuksen keskiössä on ihminen

Ikäihmisten palveluiden kehittämisohjelman yhtenä teemana on kotona asumisen mahdollistaminen. Kehittämisteeman yhtenä toimenpiteenä on moniammatillisen kotikuntoutusmallin yhtenäistäminen ja toiminnan laajentaminen alueellamme. Ikäihmisten palveluiden kehittämisohjelman tavoitteita esiteltiin

LUE LISÄÄ »

Uusimmat ajankohtaiset

POPup-aamukahvit 21.5. klo 9–9.30

Tule mukaan Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen henkilöstölle suunnattuun aamukahvi-infoon perjantaina 21.5. kello 9–9.30! POPsoten hankejohtaja Jouko Luukkonen kertoo POPsote-hankkeen ja hyvinvointialueuudistuksen etenemisestä. Lisäksi tutustumme hyvinvoinnin

LUE LISÄÄ »