Mitä teemme Pohjois-Pohjanmaalla?

Kehitämme sote-palveluja Pohjois-Pohjanmaalla monipuolisesti. Tutustu tarkemmin sinua kiinnostaviin kehittämiskohteisiin.

POPsote muodostuu kahdesta tiiviisti toisiinsa liittyvästä kokonaisuudesta:

 • Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelma
 • Rakenneuudistus


Hankkeet kytkeytyvät kansalliseen sote-uudistukseen

POPsote-hankkeen esittely (pdf) elokuu 2020

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelma koostuu neljästä kehittämisohjelmasta:

 • Lapset, nuoret ja perheet
 • Mielenterveys- ja päihdepalvelut
 • Ikäihmisten palvelut
 • Hoitotakuu

Rakenneuudistushanke sisältää seuraavat osiot:

 • Sote-palvelustrategia
 • Henkilöstöresurssien ennakointi ja optimointi
 • Ensihoidon uudelleenorganisointi
 • Tietojohtaminen
 • HYTE
 • Sote-ICT
 • Asiakkaiden ja ammattilaisten digipalvelut
 • TKIO: Pohjois-Pohjanmaan innovaatio- ja testauslaboratoriotoiminnan kehittäminen
 • Pohjoisen OT-keskus (yhdessä Lapin, Kainuun ja Keski-Pohjanmaan kanssa)

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja on kehitetty Pohjois-Pohjanmaalla yhteisesti aiemmissa hankkeissa.

PoPSTer

PoPSTer eli Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuolto osana tulevaisuuden maakuntaa -hanke loi mallit ja toimenpideohjelman siitä, millä tavalla sosiaali- ja terveyspalvelut järjestetään ja tuotetaan Pohjois-Pohjanmaalla.

Tutustu PoPSTer-hankkeeseen

Popmaakunta

Popmaakunta eli Pohjois-Pohjanmaan maakunta- ja sote-uudistus tähtäsi uuden monialaisen maakunnan perustamiseen.

Tutustu Popmaakunta-valmisteluun 

Sote-ICT:n, tietojohtamisen ja palveluketjujen kehittäminen

Syksyllä 2019 kaikki Pohjois-Pohjanmaan 30 kuntaa ja seitsemän sote-kuntayhtymää perustivat yhteisen, julkisia sote-palveluja kehittävän hankkeen. Hankkeessa on kolme toisiinsa kytkeytyvää osiota:

 • Tietohallintoyhteistyö
 • Tietojohtaminen
 • Hoito- ja palveluketjut

Syksyllä 2020 käynnistyvissä Tulevaisuuden sote-keskus – ja rakenneuudistushankkeissa kehitetään samoja asioita kuin tässä hankkeessa. Tämän vuoksi Sote-ICT:n, tietojohtamisen ja palveluketjujen kehittäminen  -hankkeen sisällöt on sulautettu osaksi POPsote-hanketta.

Taustalla integraatioselvitys

Hanke sai alkunsa vuonna 2018 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja Oulun kaupungin integraatioselvityksestä. Sen tavoitteena oli perus- ja erikoistason hoito- ja palveluketjujen uudistaminen.

Selvityksessä yhdistettiin Oulun kaupungin, sairaanhoitopiirin ja Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen potilastiedot Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tutkimusluvalla. 

Tavoitteena oli saada toimintaa ja kustannuksia koskevaa tietoa asiakaskohtaisesti koko hoito- ja palveluketjusta.

Tarkasteluun valittiin kolme asiakasryhmää: 

 • yli 75-vuotiaat 
 • yli 18-vuotiaat mielenterveys- ja päihdeasiakkaat
 • alle 18-vuotiaat raskaiden palvelujen asiakkaat

Selvitys on tuottanut arvokasta tietoa siitä, kohdistuvatko palvelut oikein, missä on pullonkauloja ja kapeikkoja ja mihin korjaavat toimenpiteet tulisi kohdentaa.

 

Katso lisätietoa tästä (avaa PDF-tiedoston)

Tietoa tulossa pian.

Tietoa tulossa pian.

Tietoa tulossa pian.