Ohjausryhmän kokouskuulumiset 26.11.

POPsote-hanketta ohjaava suppea poliittinen ohjausryhmä kokoontui torstaiaamuna etäkokoukseen. Jussi Ylitalo johti puhetta.

POPsote etenee työvaiheeseen

Hankejohtaja Jouko Luukkonen antoi tilannekatsauksen. Kansallinen sote-uudistus etenee aikataulussa. Hallituksen esitys eduskunnalle annetaan joulukuussa.

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen ja sosiaali- ja terveysministeriön välinen neuvottelu käytiin 18.11. ja koko pohjoisen yhteistyöalueen ja ministeriön välinen neuvottelu 20.11.

POPsote-hankkeen aloitusfoorumi järjestettiin 24.11. Linjoilla oli noin 200 osallistujaa. Kaikki hankkeen osiot esiteltiin tilaisuudessa. Materiaalit ja tallenne lisätään popsote.fi-sivuille.

POPsote-hankkeen rekrytoinnit on nyt pääosin tehty. Tarvetta on edelleen projektityöntekijöille sote-ICT-hankekokonaisuuteen ja geriatrille ikäihmisten palveluiden kehittämisohjelmaan.

POPsotessa on siirrytty ylösnostovaiheesta työvaiheeseen.

Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelmaan on tulossa uusi valtionavustuksen haku vuoden 2021 alussa.

Pohjoisen osaamis- ja tukikeskus jatkovalmistelussa

Projektipäällikkö Pertti Virta kertoi Pohjoisen osaamis- ja tukikeskuksen (OT-keskus) jatkovalmistelusta.

OT-keskustyössä on mukana Pohjois-Pohjanmaan lisäksi Lappi, Länsi-Pohja, Kainuu ja Keski-Pohjanmaa. Myös sosiaalialan osaamiskeskukset ja vaativan erityisen tuen verkosto (VIP) ovat työssä mukana.

Keskeisenä tavoitteena on terveydenhuollon, sosiaalityön ja -huollon sekä oppimisen tuen osaamisen yhteensovittaminen pohjoiseen osaamis- ja tukikeskukseen. Tavoitteena on myös koota yhteen lasten, nuorten ja perheiden vaativimmat palvelut ja varmistaa verkostojen toiminta.

Keskeisinä toimenpiteinä:

  • Ydinyksikön perustaminen ja alueiden osaamisen tuen varmistaminen
  • Verkostomaisesti toimivan ja monialaista erityisosaamista ja palvelua tarjoavan pohjoisen OT-keskuksen toiminnan käynnistäminen ja vakiinnuttaminen
  • Tutkimus- , kehitys- , innovaatio- ja osaamistoiminnan ja asiakastyön pilottien käynnistäminen
  • Virtuaalisen OT-keskuksen valmistelu pohjoisen alueen etäisyydet, laajuus ja yhdenvertainen saavutettavuus huomioiden.
OT-keskuksen lopputulema
Osaamis- ja tukikeskus

Hyvinvointialueen tuleva rahoitus

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin johtaja Ilkka Luoma ja Oulunkaaren kehitys- ja resurssijohtaja Anu Vuorinen esittelivät tulevan hyvinvointialueen rahoitukseen vaikuttavia tekijöitä.

Hallituksen lakiluonnoksen mukaan hyvinvointialueille myönnettävä valtion rahoitus perustuu noin 80 prosenttisesti tarvetekijöihin. Lisäksi rahoituksen tasoon vaikuttavat muun muassa asukasmäärä ja -tiheys, vieraskielisyys, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimet sekä pelastustoimen riskitekijät.

Rahoituksen perustumista väestön palvelutarpeisiin pidetään oikeansuuntaisena, mutta kriteerit edellyttävät vielä tarkastelua ja nykyistä luotettavampaa tietopohjaa. Rahoituksen lopulliseen tasoon uudella hyvinvointialueella liittyy vielä monia avoimia kysymyksiä.

Pohjois-Pohjanmaan väestörakenne on nuori, mutta nopeasti ikääntyvä. Nuori väestörakenne vaikuttaa osaltaan siihen, että vaikka esimerkiksi sairastavuus ja sosiaalihuollon palvelutarpeet ovat korkeat, uudella hyvinvointialueella rahoituksen taso ei merkittävästi kasva nykyisestä.

Maakunnan keskiarvojen lisäksi on tärkeää tarkastella alueellisia erityispiirteitä, koska erot eri alueiden välillä ovat suuret. Resurssien ja palvelutarpeiden yhteensovittaminen hyvinvointialueella edellyttää rakenteiden, palvelujen verkoston ja toimintatapojen uudistamista.

Rahoituksen riittävyyttä ja tarvittavien sopeuttamistoimien arviointia haastaa se, että rahoituksen taso ja määräytymisperiaatteet muuttuvat vielä ennen vuotta 2023 ja myös hyvinvointialueiden käynnistymisen jälkeen. Muutoskustannuksiin, erityisesti palkkojen harmonisointiin ja ict-kuluihin, tarvitaan korvaus valtiolta.

Kansalliseen rahoitukseen liittyvät kustannuskasvun hillinnän kannustimet eivät kaikilta osin huomioi Pohjois-Pohjanmaan erityiskysymyksiä esimerkiksi väestörakenteen nopeaan ikääntymiseen liittyen.

Lisää tietoa hyvinvointialueen rahoituksesta kokousmateriaaleista (avaa pdf-tiedoston)

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Uusimmat blogissa

Ensivaikutelmia viestinnästä

Olen nyt toista viikkoa töissä viestinnän harjoittelijana POPsote -hankkeessa. Ensialkuun pyrkinyt sisäistämään mahdollisimman paljon eri asioita sekä tulevasta uudistuksesta, että hankkeessa harjoitetusta viestinnästä ja sen

LUE LISÄÄ »

Kuka täyttäisi soten tarpeet?

Sosiaali- ja terveyspalvelujemme tila ja tulevaisuus ovat vaatineet huomiotamme. Tiedämme, että sote kohtaa tänään ja tulevaisuudessa jatkuvaa painetta muun muassa taloudellisten, poliittisten ja teknologisten olosuhteiden

LUE LISÄÄ »

Uusimmat ajankohtaiset

Työ jatkuu ensi vuonna!

POPsoten työtä ohjaavat poliittiset ohjausryhmät kokoontuivat tiistaina 22.12.2020 vuoden viimeisiin kokouksiinsa. Ohjausryhmät kuulivat hankejohtaja Jouko Luukkosen tilannekatsauksen POPsote-hankkeen ja sen eri osioiden etenemisestä. Työvaliokunnan puheenjohtaja

LUE LISÄÄ »

POPsoten uutiskirje joulukuu 2020

POPsoten jouluinen uutiskirje on ilmestynyt. Uutiskirjeessä kerromme POPsoten kuulumisia ensimmäisen puolen vuoden ajalta. Lue uutiskirje: POPsoten uutiskirje (creamailer.fi) Voit tilata tulevat uutiskirjeet suoraan sähköpostiisi osoitteessa popsote.fi/ajankohtaista.

LUE LISÄÄ »