Osaava henkilöstö ikäihmisten palveluissa

Sosiaali- ja terveysalalla osaava henkilökunta on nykyisen rakenteen ja tulevan hyvinvointialueen tärkein voimavara. Tulevan hyvinvointialueen muutokset ja käytännön uudistukset liittyvät merkittävältä osalta käytännön työhön ja muutoksia sekä uudistuksia tehdään käytännön tasolla.

Osaamisen vahvistaminen on tärkeää niin organisaatioiden ja johtamisen tasoilla, kuin henkilöstön itsensä ja oman työnsä kehittämisessä. Uusien toimintakulttuurien hyväksyminen ja käyttöönotto lisää yhtenäisiä käytäntöjä ja mahdollistaa asiakkaalle yhteiset palvelut ja palveluiden saatavuuden.

Kehittämistä myönteisen asenteen kautta

Tulevina vuosina kehittämisen suunnat tähtäävät hyvinvointialueen yhtenäisiin toimintatapoihin ja asiakaslähtöiseen toimintaan. Kehittämismyönteistä henkilöstöä tarvitaan, jotta alueiden välisiä eroja voitaisiin huomioida ja toisaalta suurimmat ”särmät” alueiden välisissä eroissa voitaisiin hioa ja tasoittaa. Jokainen voi vaikuttaa omaan osaamiseensa. Kehittämismyönteistä asennetta kysytään yhtenäisten käytäntöjen jalkauttamisessa. Asiakkaiden osalta kehitystyö tulee näyttäytymään asiakaslähtöisenä hoitotyönä.  

Resurssien riittävyydestä vastaavat muun muassa esihenkilöt. Samaan aikaan, kun pohditaan henkilöstön riittävyyttä ja resurssia sosiaali- ja terveysalalla, jokaisen alalla työskentelevän tulee kiinnittää huomioita eri käytäntöjen jalkauttamiseen ja käyttöönottoon. Tämä tukee tulevaisuudessa työntekijöiden kohdentamista sinne, missä henkilöstöä tarvitaan.

Rekrytoinnissa auttaa, jos olemassa oleva henkilöstö on sitoutunutta ja motivoitunutta ottamaan uusia hoitajia mukaan työhön. Resurssien riittävyyteen voi jokainen vaikuttaa muun muassa olemalla hyvä ja toisia arvostava työkaveri.

Linjaukset ja tarpeet edistävät tulevaisuuden kehitystä

Omia osaamisentarpeita ja osaamisen vahvistamista on hyvä pysähtyä miettimään: mitä minä tarvitsen, jotta pystyn hoitamaan työni oman ammattitaitoni ja ammattivaatimuksien mukaisesti? Mitä minun tulee tehdä, jotta asiakas saa palvelunsa tarpeidensa ja hoitosuunnitelman mukaisesti?

Miten voin kehittää työtäni niin, että resurssien käyttäminen olisi asiakaslähtöistä ja turvallista, mutta samalla myös kestävän periaatteen mukaisia? Kuka minua voisi tukea näissä asioissa ja tavoitteiden saavuttamisessa? Uusia kehitysideoita voi syntyä, kun jokainen pysähtyy hetkeksi miettimään omaa osaamistaan ja siihen liittyviä tarpeita.

Tulevien vuosien kehittämisensuuntia määrittävät hyvinvointialueuudistuksen tuomat linjaukset ja alueiden tarpeet. Näistä kannattaa jokaisen ottaa selvää ja pysyä myös tätä kautta kehittämisessä mukana. Kehittäminen ja siihen osallistuminen helpottavat sisäistämään tulevaisuuden tarpeita ja tavoitteita sekä oman työn sisältöä.

Lisäksi on tärkeää ylläpitää olemassa olevaa tietoa ja taitoa. Hyvien käytäntöjen jakaminen ja niistä oppiminen lisäävät yhtenäisiä malleja. Oman työn arvostaminen on tärkeä osa työhyvinvointia ja muutokseen varautumista. Pidetään itsestämme ja työkavereistamme huolta, sillä jokaista meitä tarvitaan rakentamaan yhä parempia sosiaali- ja terveysalan palveluita.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Tietoja kirjoittajasta

Hillevi Turpeinen

Kirjoittaja on palveluesimies ja POPsoten Ikäihmisten palveluiden kehittämisohjelman Oulunkaaren aluekehittäjä.

Uusimmat blogissa

Osaava henkilöstö ikäihmisten palveluissa

Sosiaali- ja terveysalalla osaava henkilökunta on nykyisen rakenteen ja tulevan hyvinvointialueen tärkein voimavara. Tulevan hyvinvointialueen muutokset ja käytännön uudistukset liittyvät merkittävältä osalta käytännön työhön ja

LUE LISÄÄ »

Uusimmat ajankohtaiset

Ikäihmisten mielekästä huomispäivää rakentamassa

Ikäihmisten palvelujen kehittämisohjelmassa oli tälle vuodelle useita hyvin kunnianhimoisia tavoitteita. Tarkoituksenamme oli mm. mallintaa yhteistä tapaa toimia voimavaralähtöiseen asiakas- ja palveluohjaukseen, kotikuntoutukseen, ennakoivaan arkikuntoutumiseen, ympärivuorokautiseen

LUE LISÄÄ »

Joulukuun uutiskirje on julkaistu

Vuoden 2021 viimeinen uutiskirje on julkaistu, lue uutiskirje. Kiitos ansiokkaasta työstä Haluamme kiittää kehittämistyötä edistäviä, ohjaavia ja seuraavia tahoja, työntekijöitä, verkostoja, kuntien, kuntayhtymien ja sairaanhoitopiirin

LUE LISÄÄ »