Hoitotakuu

Hoitotakuun kehittämisohjelmalla tähdätään siihen, että ihminen pääsee kiireettömään hoitoon seitsemän vuorokauden sisään hoidon tarpeen arvioinnista. Hanke on osa Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -kehittämisohjelmaa.

Tavoitteet

• Palveluiden yhdenvertaisen saatavuuden, oikea-aikaisuuden ja jatkuvuuden parantaminen
• Toiminnan painotuksen siirtäminen raskaista palveluista ehkäisevään ja ennakoivaan työhön
• Palveluiden laadun ja vaikuttavuuden parantaminen
• Palveluiden monialaisuuden ja toimivuuden varmistaminen
• Kustannusten nousun hillitseminen

Toimenpiteet

• Digitaalisten palveluiden käyttöönotto ja jalkauttaminen
• Henkilöstön osaamisen kehittäminen
• Ammattilaisten työnkuvien kehittäminen työparien työtä painottavaksi
• Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon välisen yhteistyön kehittäminen
• Muut hanketyön aikana muotoutuvat toimenpiteet

Hankkeessa tehtyjen toimenpiteiden ansiosta asiointi helpottuu, hoitoonpääsy nopeutuu ja asiakkaille voidaan varmistaa kokonaisvaltainen hoito.

Ota yhteyttä!

Projektikoordinaattori Anu Eskelinen
anu.eskelinen(a)popsote.fi

Lisää tietoa hoitotakuun kehittämisohjelmasta alla.

Hoitotakuun esittely (pdf)