Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osahanke lähtee ajatuksesta, että sosiaali- ja terveyspalveluissa kuullaan, nähdään, hyväksytään ja ymmärretään asiakkaana oleva ihminen kokonaisuutena, eikä hänen yksittäisten tarpeidensa kautta.

Tavoite

Hankkeessa teemme töitä sen eteen, että sosiaali- ja terveyspalveluissa sinut kohdataan ja sinua kohdellaan kokonaisuutena samalla varmistaen, että arkesi on hyvää ja elämäsi mielestä. Hyvä elämä muodostuu loppujen lopuksi varsin arkisista asioista, kuten läheisistä ihmisistä, harrastuksista ja luonnosta sekä työn ja vapaa-ajan sopivasta suhteesta. ”Hyvinvointi on koko elämän ja arjen mukavaa sujumista.”

Kuntalaisten kannalta osahanke parantaa heidän mahdollisuuksiaan osallistua ja vaikuttaa sote-palveluihin ja niiden kehittämiseen. Lisäksi osahanke parantaa kuntalaisten mahdollisuutta saada eri elämäntilanteissa apua, tukea ja palveluja nykyistä varhaisemmin, helpommin ja nopeammin. Osahanke pyrkii myös siihen, että mikäli kuntalaisella on vaikeuksia taloudellisessa toimeentulossa, hänen mahdollisuutensa saada apua ovat nykyistä paremmat.

Toimenpiteet

  • Kehitämme keinoja kerätä tietoa kuntalaisten kokemista hyvän arjen ja elämän tarpeista
  • Tarjoamme apuvälineitä ja asiantuntijoita, jotka auttavat sote-keskusten ammattilaisia huomioimaan ihmisen ja hänen elämänsä kokonaisuutena
  • Kannustamme ja tarjoamme keinoja siihen, että sote-keskusten ammattilaiset kehittäisivät palveluita yhdessä kuntalaisten ja kokemustoimijoiden kanssa. Kokemustoimija on valtakunnallisen mallin mukaisesti koulutettu henkilö, jolla on kokemusta pitkäaikaissairaudesta, vammasta tai vaikeasta elämäntilanteesta.
  • Koska sote-palvelut eivät yksin voi vastata kuntalaisten arkisiin avun, tuen ja palvelujen tarpeisiin, tuemme sote-keskusten yhteistyötä kunnan muiden palveluiden sekä järjestöjen ja yhdistysten kanssa
  • Osallistumme tärkeiden asiakirjojen valmisteluun, jotta kuntalaisten hyvän arjen ja elämän edistäminen olisi huomioitu myös tulevien sote-palvelujen johtamisessa, suunnittelussa ja arvioinnissa
 

Lue lisää hytestä!

Hyte-osahankkeen esittely (pdf)

Lue järjestö- ja yhdistysyhteistyöstä

Vähävaraisten lapsiperheiden osallisuuden kokemukset, POPsote-hanke 17.8.2021

Tilaisuuksien tallenteet ja diaesitykset

Hyte & Innovaatio- ja testaustoiminta

Hyte & Sote-ICT ja PTH kirjaamisen kehittäminen

Hyte & Sote-palvelustrategia

Hyte & Tietojohtaminen

(Video katsottavissa 30.11.2021 saakka.)

Ollaan yhteydessä!

Sanna Salmela, projektipäällikkö (50 %), 040 5890 132, sanna.salmela(a)popsote.fi

Janika Harju, hyte-asiantuntija, Oulun kaupunki, 050 359 3269, janika.harju(a)popsote.fi

Anita Ohtamaa, hyte-asiantuntija, Rannikkoseutu ja Koillismaa, 050 325 2991, anita.ohtamaa(a)popsote.fi

Terttu Piippo, hyte-asiantuntija Oulun eteläinen, 050 359 1747, terttu.piippo(a)popsote.fi

Katja Vähäkuopus, hyte-asiantuntija, Lakeus ja Oulunkaari, 040 3565 370, katja.vahakuopus(a)kempele.fi

Helena Liimatainen, järjestö- ja yhdistysyhteistyön asiantuntija, 050 5201 081, helena.liimatainen(a)popsote.fi

Arja Rantapelkonen, hyte-asiantuntija, 050 9112 993, arja.rantapelkonen(a)popsote.fi