Lasten, nuorten ja perheiden palvelut

Lasten, nuorten ja perheiden palveluja kehitetään Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -kehittämisohjelmassa.

Tavoite

Lapset, nuoret ja perheet -kehittämisohjelman tavoitteena on koota kaikki lasten, nuorten ja perheiden palvelut yhdeksi kokonaisuudeksi luomalla koko hyvinvointialueella yhteneväinen palveluohjaukseen ja omatyöntekijään perustuva perhekeskus-toimintamalli.

Toimenpiteet

  • Kokoamme yhteen kaikki lasten, nuorten ja perheiden palvelut.
  • Kehitämme palveluita osittain digitaalisiksi.
  • Vahvistamme henkilöstön osaamista.
  • Otamme lapset, nuoret ja perheet suunnittelemaan ja kehittämään palveluita.


Tietoa lasten, nuorten ja perheiden palveluiden kehittämisestä löydät alla olevasta esittelystä.

Lapset, nuoret ja perheet -kehittämisohjelma (pdf)