Yhteistyö ja päätöksenteko

Sosiaali- ja terveyspalveluja kehitetään Pohjois-Pohjanmaalla yhteistyössä kaikkien Pohjois-Pohjanmaan kuntien ja sote-organisaatioiden kanssa.

Palvelujen uudistamista varten haettiin valtionavustusta, jota saatiin Pohjois-Pohjanmaalle 13,6 miljoonaa euroa. Omarahoituksen kanssa POPsote-hankkeen kokonaisbudjetiksi tulee 15,8 miljoonaa euroa. Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelman osuus tästä on 4,9 miljoonaa ja rakenneuudistushankkeen 10,9 miljoonaa euroa.

Alueellisen hanketyön perustana käytetään kuuden alueen mallia: 

Oulu, Oulunkaari, Koillismaa, Lakeus, Rannikkoseutu ja Oulun eteläinen.

Kehittämistyötä tehdään useassa eri työryhmässä. Valmistelua linjaavat luottamushenkilöistä koostuvat laaja ja suppea poliittinen ohjausryhmä sekä alueelliset poliittiset seurantaryhmät. Laajaan ohjausryhmään kuuluvat myös Pohjois-Pohjanmaan kuntajohtajat.

Lue lisää työryhmistä alta.

Ohjausryhmien kokousaineistot

Tutustu päätöksentekoon ja osallistu!

Täältä löydät POPsotea ohjaavien laajan ja suppean poliittisen ohjausryhmän kokousten esityslistat, pöytäkirjat ja muut materiaalit.

POPsoten organisaatio

Ryhmien tehtävät ja kokoonpanot

Ryhmän jäsenet edustavat julkisia organisaatioita, jotka ovat vastuussa pohjoispohjalaisten ihmisten sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä (12 kuntaa, kuusi kuntayhtymää ja sairaanhoitopiiri). Jäsenet ovat näiden organisaatioiden virkavastuisia johtajia. Lisäksi ryhmään kuuluu asiantuntijoita ja kahden pelastuslaitoksen johtajat. Ryhmä on kokoontunut vuodesta 2013 lähtien. Sen valtuutus (mandaatti) on vaihdellut eri hallituskausilla. Ryhmä kokoontuu lähtökohtaisesti kerran kuukaudessa. 

TEHTÄVÄT 

 •  Tarkastelee ja ohjaa sote-palveluja ja niiden kehittämistä maakunnallisena kokonaisuutena
 •  Edistää sote-organisaatioiden välistä yhteistyötä maakunnallisesti ja alueellisesti
 •  Käy jäsentensä kautta keskustelua kunnan muiden palvelujen ja toimijoiden kanssa (esim. sivistyspalvelut, järjestöt) 
 •  Vastaa siitä, että tarvittavat yhteiset asiat viedään kuntien ja sote-kuntayhtymien päätöksentekoon 
 •  Keskustelee ja viestii eri tahojen (esim. hankkeiden) kanssa tarjoten niille sote-johtajien ja -ammattilaisten käytännön näkemystä 
 •  Koordinoi sote-palvelujen näkökulmasta Pohjois-Pohjanmaan sote-uudistuksen valmistelua ja sen hankkeita
 •  Keskustelee valtakunnallisten toimijoiden kanssa välittäen niille maakunnallista, alueellista ja kuntakohtaista näkemystä


JÄSENET

Hyvinvointijohtaja Kirsti Ylitalo-Katajisto (puheenjohtaja), Oulun kaupunki

Erikoissuunnittelija Sanna Salmela (sihteeri), Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Perusturvajohtaja Pia Piispanen, Hailuoto

Sivistys- ja hyvinvointijohtaja Marja-Leena Meriläinen, Kempele

Perusturvan toimialajohtaja Pirkkoliisa Pohjola, Kuusamo

Kunnanjohtaja Esa Jussila, Kärsämäki

Perusturvajohtaja Eliisa Tornberg, Liminka

Hyvinvointipäällikkö Anna-Liisa Karppinen, Lumijoki

Sote-johtaja Merja Honkanen, Muhos

Perusturvajohtaja Päivi Rautio, Oulainen

Sosiaalijohtaja Arja Heikkinen, Oulun kaupunki

Terveysjohtaja Jorma Mäkitalo, Oulun kaupunki

Vanhustyönjohtaja Mervi Koski, Oulun kaupunki

Kunnanjohtaja Pirre Seppänen, Siikalatva

Sote-johtaja Kirsi Taivalkoski, Taivalkoski

Sote-johtaja Teija Eskola, Tyrnävä

Perusturvajohtaja Ritva Hantula, sosiaali- ja terveyspiiri Helmi

Hyvinvointipalvelujohtaja Anne Mäki-Leppilampi, Kalajoen yhteistoiminta-alue

Johtaja Johanna Patanen, peruspalvelukuntayhtymä Kallio

Johtava ylilääkäri Risto Olli, peruspalvelukuntayhtymä Kallio

Johtaja Leena Pimperi-Koivisto, Oulunkaaren kuntayhtymä

Johtaja Marjukka Manninen, Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä

Johtaja Tuomas Aikkila, peruspalvelukuntayhtymä Selänne

Johtaja Ilkka Luoma, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Johtajaylilääkäri Juha Korpelainen, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Hallintoylihoitaja Pirjo Lukkarila, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Kehitysjohtaja Pasi Parkkila, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Pelastusjohtaja Petteri Helisten, Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitos

Pelastusjohtaja Jarmo Haapanen, Jokilaaksojen pelastuslaitos

Sote-palvelujen kehittämisessä hyödynnetään aluejakoa, jonka avulla laajaa Pohjois-Pohjanmaata voidaan tarkastella pienempinä alueina. Alueita on kuusi: Koillismaa, Oulu, Oulunkaari, Lakeus, Rannikkoseutu ja Oulun eteläinen. Kunkin alueen kunnat ovat nimenneet työvaliokuntaan yhden aluetta edustavan henkilön. Puheenjohtaja ja sihteeri ovat Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiristä. Jäsenet ovat myös sote-ryhmän jäseniä. Työvaliokunta kokoontuu lähtökohtaisesti kerran kuukaudessa.

TEHTÄVÄT

 • Vastaa sote-ryhmän ja poliittisten ohjausryhmien käsittelyyn vietävien asioiden valmistelusta
 • Tarkastelee sote-palvelujen kehittämistä erityisesti alueiden näkökulmasta 
 • Keskustelee sosiaali- ja terveysministeriön kanssa Pohjois-Pohjanmaan sote-palvelujen arvioinneista ja kehittämistarpeista
 • Vastaa sote-uudistusta edistävän POPsote-hankkeen hallinnointiin liittyvien asioiden valmistelusta

JÄSENET

Ilkka Luoma, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri (puheenjohtaja), ilkka.luoma(a)ppshp.fi, 040 7671 609

Pasi Parkkila, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri (sihteeri), pasi.parkkila(a)ppshp.fi, 040 5448 955

Satu Kangas, Koillismaa, satu.kangas(a)kuusamo.fi, 050 345 0621

Leena Pimperi-Koivisto, Oulunkaari, leena.pimperi-koivisto(a)oulunkaari.com, 050 3950 331

Kirsti Ylitalo-Katajisto, Oulun kaupunki, kirsti.ylitalo-katajisto(a)ouka.fi, 044 7034 007

Eliisa Tornberg, Lakeus, eliisa.tornberg(a)liminka.fi, 050 3771 513

Marjukka Manninen, Rannikkoseutu, marjukka.manninen(a)ras.fi, 050 3900 066

Johanna Patanen, Oulun eteläinen, johanna.patanen(a)kalliopp.fi, 044 4195 001

 

Suppean poliittisen ohjausryhmän jäsenet ovat kuntien valtuutettuja eli luottamushenkilöitä. Nykyinen ryhmä on nimetty puolueiden piirijärjestöjen ehdotuksen mukaisesti keväällä 2020 vuoden 2017 kuntavaalien tuloksen pohjalta. Ryhmä nimetään uudelleen vuoden 2021 kuntavaalien jälkeen niiden tulosten mukaisesti. Poliittisilla ohjausryhmillä varmistetaan, että alueita edustavilla kuntalaisilla on päätösvaltaa sote-palvelujen kehittämisessä. 

 

TEHTÄVÄT

Ryhmän tehtävät liittyvät Tulevaisuuden sote-keskus – ja Rakenneuudistushankkeisiin (POPsote), joiden avulla valtakunnallista sote-uudistusta toteutetaan Pohjois-Pohjanmaalla. Työvaliokunta valmistelee suppean ohjausryhmän käsittelyyn tulevat asiat päätöksentekoa varten. Ryhmän tehtävänä on 

 • ohjata hankkeita
 • valmistella asiat, jotka viedään laajan poliittisen ohjausryhmän käsittelyyn.

 

JÄSENET

Jussi Ylitalo (puheenjohtaja) KESK, Tyrnävä

Pekka Simonen (varapuheenjohtaja) KOK, Oulu

Tarja Ollanketo, VAS, Raahe

Eija-Riitta Niinikoski, KESK, Nivala

Mirja Vehkaperä, KESK, Oulu

Pirjo Sirviö, SDP, Oulu

Antero Aulakoski, KESK, Raahe

Marja Lähde, VIHR, Oulu

Niilo Keränen, KESK, Taivalkoski

Tuomas Okkonen, PS, Liminka

Anne Huotari, VAS, Oulu

Marja-Leena Kemppainen, KD, Oulu

Laajan poliittisen ohjausryhmän jäsenet ovat kuntien valtuutettuja eli luottamushenkilöitä. Nykyinen ryhmä on nimetty puolueiden piirijärjestöjen ehdotuksen mukaisesti keväällä 2020 vuoden 2017 kuntavaalien tuloksen pohjalta. Ryhmä nimetään uudelleen vuoden 2021 kuntavaalien jälkeen niiden tulosten mukaisesti. Poliittisilla ohjausryhmillä varmistetaan, että alueita edustavilla kuntalaisilla on päätösvaltaa sote-palvelujen kehittämisessä. 

Kuntajohtajilla ja eri sidosryhmien edustajilla on läsnäolo- ja puheoikeus laajan poliittisen ohjausryhmän kokouksissa.


TEHTÄVÄT

Ryhmän tehtävät liittyvät Tulevaisuuden sote-keskus – ja Rakenneuudistushankkeisiin (POPsote), joiden avulla valtakunnallista sote-uudistusta toteutetaan Pohjois-Pohjanmaalla. Tehtävänä on 

 • ohjata hankkeita suppean poliittisen ohjausryhmän valmistelun pohjalta
 • tehdä päätökset merkittävimmistä asioista.

 

JÄSENET

Jussi Ylitalo (puheenjohtaja)

Annikki Sipilä / Jarmo Nahkala

Teija Myllylä / Paavo Ranua

Pauliina Valkovirta / Raili Heikkilä

Leo Sauvola/ Pirkko Rantasuo

Tauno Kivelä / Teijo Liedes

Kullervo Niemelä / Eija Pahkala

Anu Niemi-Himanka / Hannu Lahti            

Antti Ollikainen/ Petra Neitola

Anne-Mari Jaara / Arto Jalonen

Tiina Gallèn / Pasanen Heidi

Veli Määttä / Liisa Pitkänen

Päivi Käkelä / Inka Hokkanen

Antti Pekkala / Satu Pinola

Kari Ylönen / Leena Lehto

Monika Kangas-Siira / Taina Parkkinen

Jaana Ollakka / Jaakko Klaavo

Kirsti Nivala / Samuli Tanska

Pasi Brotkin / Anu Plaketti

Pirkko Mattila / Anne Snellman

Hanne Kokko / Elise Pihlajaniemi

Kai Pajala / Marita Toiviainen

Matti Heikkinen / Ulla Lehtikangas

Anne Hannus / Tommi Oja

Kyösti Oikarinen / Janika Harju

Esa Aalto (III vpj.) / Satu Haapanen

Mika Pietilä (II vpj.) / Janne-Pekka Niemimäki

Eija Säilynoja / Lea Koivuniemi-Iliev

Carina Läntinen / Mikko Raudaskoski

Kaisu Tuomi / Paavo Koho

Marja Lantto / Vesa Riekki

Pirkko Lintunen / Matti Pahkala

Jorma Leskinen / Marita Kärkkäinen-Rytkönen

Matti Leiviskä / Terhi Korsulainen

Liisa Lumijärvi / Pekka Poukkula

Risto Heinonen (I vpj.) / Mika Huhtamäki

Pirkko Valtanen / Virpi Aho

Helena Kinnunen / Jouni Tilli

Mauno Jussila / Janne Niemelä

Päivi Eskola / Jukka Ruopsa

Toni Långströn / Ira Toppinen

Heli Hietala / Sirpa Pauna

Tauno Uitto / Minna Matinlauri

Ahti Moilanen (IV vpj.) / Riikka Juntunen

Kaarina Malo / Hanna Karppinen

Paula Haapakoski / Markus Jaatinen

Eveliina Autio / Timo Ahvenainen