POPsote – sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen kehittämishankkeet Pohjois-Pohjanmaalla

Pohjois-Pohjanmaa on hakenut keväällä 2020 valtionavustusta kahteen toisiinsa liittyvään hankkeeseen:

  • Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelma
  • Rakenneuudistus


Hankkeet kytkeytyvät kansalliseen sote-uudistukseen

Hankekokonaisuus esittely (pdf)

Päätökset valtionavustuksista saadaan arviolta kesäkuun 2020 lopussa.

Syksyllä 2019 kaikki Pohjois-Pohjanmaan 30 kuntaa ja seitsemän sote-kuntayhtymää perustivat yhteisen, julkisia sote-palveluja kehittävän hankkeen. Hankkeessa on kolme toisiinsa kytkeytyvää osiota:

Syksyllä 2020 käynnistyvissä Tulevaisuuden sote-keskus – ja rakenneuudistushankkeissa kehitetään samoja asioita kuin tässä hankkeessa. Tämän vuoksi Sote-ICT:n, tietojohtamisen ja palveluketjujen kehittäminen  -hankkeen sisällöt on sulautettu osaksi Tulevaisuuden sote-keskus – ja rakenneuudistushankkeita.

Taustalla integraatioselvitys

Hanke sai alkunsa vuonna 2018 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja Oulun kaupungin integraatioselvityksestä. Sen tavoitteena oli perus- ja erikoistason hoito- ja palveluketjujen uudistaminen.

Selvityksessä yhdistettiin Oulun kaupungin, sairaanhoitopiirin ja Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen potilastiedot Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tutkimusluvalla. 

Tavoitteena oli saada toimintaa ja kustannuksia koskevaa tietoa asiakaskohtaisesti koko hoito- ja palveluketjusta.

Tarkasteluun valittiin kolme asiakasryhmää: 

  • yli 75-vuotiaat 
  • yli 18-vuotiaat mielenterveys- ja päihdeasiakkaat
  • alle 18-vuotiaat raskaiden palvelujen asiakkaat


Selvitys on tuottanut arvokasta tietoa siitä, kohdistuvatko palvelut oikein, missä on pullonkauloja ja kapeikkoja ja mihin korjaavat toimenpiteet tulisi kohdentaa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja on kehitetty Pohjois-Pohjanmaalla yhteisesti aiemmissa hankkeissa.

PoPSTer eli Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuolto osana tulevaisuuden maakuntaa -hanke loi mallit ja toimenpideohjelman siitä, millä tavalla sosiaali- ja terveyspalvelut järjestetään ja tuotetaan Pohjois-Pohjanmaalla.

Tutustu PoPSTer-hankkeeseen

Popmaakunta eli Pohjois-Pohjanmaan maakunta- ja sote-uudistus tähtäsi uuden monialaisen maakunnan perustamiseen.

Tutustu Popmaakunta-valmisteluun