Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue syntyy

Eduskunta hyväksyi sote-uudistusta koskevan lakikokonaisuuden ja lain hyvinvointialueen perustamisesta 23.6.2021. Pohjois-Pohjanmaa muodostaa yhden Suomen 21 hyvinvointialueesta. Hyvinvointialueen vastuulle siirtyvät kuntien ja sairaanhoitopiirin vastuulla olevat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut ja pelastustoimen palvelut.

Hyvinvointialueet perustetaan heinäkuun 2021 alussa. Kokonaisuudessaan sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyy hyvinvointialueille 1.1.2023 alkaen. Aikataulu edellyttää aktiivista valmistelua heti lakien voimaantulon jälkeen, jotta tarvittavat valmistelut ehditään tehdä ja palvelutuotanto kyetään turvaamaan.

Väliaikainen valmistelutoimielin aloittaa työnsä heti lakien tultua voimaan

Hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistämisestä vastaa hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin. Se toimii aluevaltuuston valintaan ja aluehallituksen asettamiseen saakka alkuvuoteen 2022.

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin koostuu yhteensä 22 jäsenestä. Jäsenet edustavat voimaan astuvaan voimaanpanolakiin perustuen hyvinvointialueen kuntia, perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon yhteistoiminta-alueita, sairaanhoitopiiriä, erityishuoltopiiriä ja alueen pelastustoimea. Jäsenet ovat lain edellyttämällä tavalla edellä mainittujen organisaatioiden viranhaltijoita ja toimivat väliaikaisessa valmistelutoimielimessä virkavastuulla.

Jäsenet on nimetty alueittain ja tasa-arvosta annetun lain mukaisesti seuraavasti:

  • Oulu, neljä jäsentä: Kirsti Ylitalo-Katajisto, Juha Torvinen, Jorma Mäkitalo ja Arja Heikkinen
  • Oulunkaari, kaksi jäsentä: Leena Pimperi-Koivisto ja Anu Vuorinen
  • Koillismaa, kaksi jäsentä: Jari Karsikko ja Jouni Wikstedt
  • Lakeus, kaksi jäsentä: Marja-Leena Meriläinen ja Eliisa Tornberg
  • Rannikkoseutu, kaksi jäsentä: Marjukka Manninen ja Anne Mäki-Leppilampi
  • Oulun eteläinen, kaksi jäsentä: Johanna Patanen ja Tuomas Aikkila
  • Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, neljä jäsentä: Ilkka Luoma, Juha Jääskeläinen, Sari Haataja ja Jarkko Raatikainen
  • Erityshuoltopiiri, kaksi jäsentä: Päivi Lauri ja Anu Tuominen
  • Oulu-Koillismaan pelastuslaitos, yksi jäsen: Petteri Helisten
  • Jokilaaksojen pelastuslaitos, yksi jäsen: Jarmo Haapanen

Väliaikaisen valmistelutoimielimen puheenjohtajana toimii Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin johtaja Ilkka Luoma. Väliaikaistoimielimen puheenjohtaja toimii samalla valmistelua johtavana viranhaltijana ja muutosjohtajana.

Ensimmäisenä varapuheenjohtajana toimii Oulun kaupungin hyvinvointijohtaja Kirsti Ylitalo-Katajisto ja toisena varapuheenjohtajana peruspalvelukuntayhtymä Kallion johtaja Johanna Patanen.

Väliaikaisen valmistelutoimielimen toimikauden aikana valmistelua seuraavat ja ohjaavat myös suppea ja laaja poliittinen seurantaryhmä sekä erillinen kuntajohtajafoorumi.

Valmistelutoimielin vastaa valmistelusta aluevaltuuston toimikauden alkuun

Väliaikainen valmistelutoimielin valmistelee hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistämisen. Valmistelutoimielin vastaa muun muassa henkilöstön (noin 17 000–18 000) siirtosuunnitelmasta, toiminnan ja hallinnon järjestämisen valmistelusta sekä vuosien 2021 ja 2022 talousarvioista.

Valmistelutoimielin käyttää tehtäviinsä liittyvää päätösvaltaa aluevaltuuston toimikauden alkuun asti. Valmistelutoimielimen toimivaltaa rajattu siten, että virka- ja työsopimuksia ja hyvinvointialuetta sitovia sopimuksia voidaan tehdä vain vuoden 2023 loppuun saakka.

Valmistelutoimielimen työn tukena toimii muu valmisteluorganisaatio, johon liittyvät rekrytoinnit käynnistetään heti väliaikaisen valmistelutoimielimen ensimmäisen kokouksen 6.7.2021 jälkeen.

Lue lisää

Väliaikainen valmistelutoimielin nimetään valmistelemaan Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialuetta

Sote-uudistus: soteuudistus.fi

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Uusimmat blogissa

Ruoasta hyvinvointia miehille

Blogissa Arjen sankarit -hankkeen projektikoordinaattori Sirpa Hyyrynen kuvaa yhtä hankkeen ”Hyvinvointia ruoasta” -tapaamista. Hyvinvointia ruoasta -ryhmätapaaminen käynnistyi tuttuun tapaan kahvilla ja kuulumisten vaihdolla. Miesten ruoanvalmistusryhmä

LUE LISÄÄ »

Isovanhempana olemisen rikkaus

Äitien päivänä äitiä onnitellaan esimerkiksi ruusuilla ja isäinpäivänä isää muistetaan vaikkapa kortilla. Isovanhempien päivää vietetään tänä vuonna lauantaina 16.10. Isovanhempien päivän tarkoitus on korostaa sukupolvien

LUE LISÄÄ »

Ikäihmisen arkikuntoutumisen pilotti

Lakeuden kunnat Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Tyrnävä ja Muhos ovat aloittaneet pari viikkoa sitten yli 70-vuotiaille arkikuntotumispilotin. Pilotti on tarkoitettu kotona asuville henkilöille, jotka eivät

LUE LISÄÄ »

Uusimmat ajankohtaiset