Pohjoispohjalaisten hyvinvoinnin edistämisessä on myönteistä järjestöpöhinää

Pohjois-Pohjanmaalla on käynnissä hyvä pöhinä järjestöyhteistyön kehittämisessä. Kunnissa toimii järjestöyhdyshenkilöitä, joille järjestetään yhteisiä maakunnallisia tapaamisia. Jo 18 kunnan hyvinvointiryhmässä on järjestökentän edustaja. Ryhmän tehtävänä on johtaa kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi tehtävää työtä, joten järjestöedustajalla on ryhmässä tärkeä rooli. Samalla hänelle tarjoutuu näköalapaikka siihen, miten järjestöyhteistyö toteutuu ja miten sitä voisi kehittää kunnan eri toimialoilla.

Järjestöyhteistyö POPsotessa

Myös Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalveluja (sote-palveluja) uudistavassa POPsote-hankkeessa järjestöyhteistyö on vahvasti mukana. Hankkeessa toimii täysipäiväisesti järjestö- ja yhdistysyhteistyön asiantuntija, ja aihe on kirjattu myös 4,5 muun työntekijän työnkuvaan. Tällä tiimillä asiaa edistetään sekä Pohjois-Pohjanmaan, sen kuuden alueen (Koillismaa, Oulu, Oulunkaari, Lakeus, Rannikkoseutu ja Oulun eteläinen), kuntien että sote-keskusten tasolla. Työhön voi tutustua tarkemmin hankkeen sivuilla osoitteessa https://popsote.fi/osahanke/jarjestoyhteistyo/. POPsote-hankkeen viestintä aiheesta on aktiivista tarjoten järjestöjen ja yhdistysten edustajille useita osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia. Toisin kuin usein pelätään, osallistumistapoja on paljon muitakin kuin vain edustuksellisuuteen perustuvat tavat. Tartu siis tilaisuuksiin!

Järjestöyhteistyö ja hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Kuntien ja sote-palvelujen lisäksi järjestöyhteistyö on tärkeässä roolissa siinä laajassa, verkostomaisessa yhteistyössä, jota Pohjois-Pohjanmaalla tehdään pohjoispohjalaisten ihmisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi (hyte). Tämän niin sanotun POPhyte-yhteistyön tärkeimpänä roolina on tukea kuntien tekemää hyte-työtä. Tähän kuuluu myös se, että kuntien, järjestöjen ja yhdistysten väliseen yhteistyöhön kannustetaan ja sitä tuetaan esimerkiksi levittämällä tietoa yhteistyön hyvistä toimintamalleista ja kehittämällä omia malleja. Lisäksi POPhyte-yhteistyöhön kuuluu vuonna 2021 maakunnallisen hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman laatiminen. Järjestönäkökulmaa ei ole unohdettu tässäkään: Esimerkki vapaaehtoistoiminta tuodaan esille yhtenä ihmisen hyvinvointia lisäävänä vapaa-ajan harrastuksena. Järjestöjen ja yhdistysten edustajia on myös mukana suunnittelemassa ihmisten hyvinvointia kuvaavan kokemustiedon keräämistä, joka toteutuu näillä näkymin kevään 2021 aikana. Tuloksia sisällytetään sekä kuntien että Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointikertomukseen.

Järjestöyhteistyö eri tasoilla

Ovatko kuntien, sote-palvelujen ja POPhyten järjestöyhteistyö toisistaan irrallisia asioita? Vastaus on kyllä ja ei. ”Ei” siksi, että monet järjestöyhteistyötä koskevat suositukset ja rakenteet toimivat pääpiirteissään kaikilla tasoilla. Kunnissa on esimerkiksi järjestöyhdyshenkilöitä, ja viime vuosien kokemus on osoittanut, että myös POPhytessä tässä roolissa olevasta henkilöstä on valtaisa hyöty. Lisäksi yritämme parhaillaan saada nimetyksi järjestöyhdyshenkilöt myös sote-keskuksiin. Kaikkien näiden järjestöyhdyshenkilöiden keskinäinen yhteistyö tulee olemaan tärkeässä roolissa, sillä ne kaikki tekevät työtä saman asian puolesta: pohjoispohjalaisen ihmisen hyvän arjen ja elämän puolesta. Yhteistä tekemistä on siis runsaasti. Toisaalta vastaus on myös ”kyllä”, koska ”samat yhden koon järjestösukkahousut eivät sovi kaikille” sellaisenaan. Niitä täytyy venyttää, kutistaa, leikata, muotoilla ja värjätä eli räätälöidä sen mukaisesti, onko kyse kunnasta, sote-palveluista tai POPhytestä. Siksi niitä on tarkasteltava myös erikseen eikä vain yhtenä järjestöyhdistysyhteistyön epämääräisenä könttinä.

Olen vakuuttunut siitä, että tämä nykyinen hyvä pöhinä tuottaa paljon hyvää järjestö- ja yhdistysyhteistyön näkökulmasta. Vaikka pieniä pikavoittoja saavutetaan jatkuvasti, ison laivan kääntyminen vie aikansa ja vaatii meiltä kaikilta osapuolilta uuden oppimista ja avointa suhtautumista tulevaan yhteistyöhön. Se edellyttää myös resursseja, mutta se olisikin jo sitten ihan eri blogin aihe.
Muistakaa olla mukana yhteispöhinässä vaikuttamassa asioihin!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Tietoja kirjoittajasta

Sanna Salmela

Kirjoittaja on erikoissuunnittelija Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon yksikössä sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osahankkeen projektipäällikkö

Uusimmat blogissa

Muutoksen tuulet iäkkäiden hoidossa

Onko työ hoitajana kotihoidossa ja palveluasumisessa muuttunut kymmenen vuoden aikana? Kyllä on, yhä huonokuntoisempia ikäihmisiä siirtyy kotihoidosta palveluasumiseen ja yhä huonokuntoisempia hoidetaan omassa kodissa. Kymmenen

LUE LISÄÄ »

Pieni ja pirteä Merijärven kunta

Blogissa Merijärven kunnassa työtoiminnan ohjaajana työskentelevä Marjo Nahkala kertoo Merijärven erilaisista kampanjoista työllistymisen parantamiseksi. Työttömien työpajatoiminta aloitettiin Merijärvellä loppukesästä 2015, jolloin kunta osti palvelun Merijärven

LUE LISÄÄ »

Ikääntyneiden kotikuntoutuksen keskiössä on ihminen

Ikäihmisten palveluiden kehittämisohjelman yhtenä teemana on kotona asumisen mahdollistaminen. Kehittämisteeman yhtenä toimenpiteenä on moniammatillisen kotikuntoutusmallin yhtenäistäminen ja toiminnan laajentaminen alueellamme. Ikäihmisten palveluiden kehittämisohjelman tavoitteita esiteltiin

LUE LISÄÄ »

Uusimmat ajankohtaiset

POPup-aamukahvit 21.5. klo 9–9.30

Tule mukaan Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen henkilöstölle suunnattuun aamukahvi-infoon perjantaina 21.5. kello 9–9.30! POPsoten hankejohtaja Jouko Luukkonen kertoo POPsote-hankkeen ja hyvinvointialueuudistuksen etenemisestä. Lisäksi tutustumme hyvinvoinnin

LUE LISÄÄ »