POPsoten laaja poliittinen ohjausryhmä pui tulevaa hyvinvointialuetta

Laaja poliittinen ohjausryhmä kokoontui etäkokoukseen tiistaina 13.4.2021 klo 12–14.

Laajan poliittisen ohjausryhmän jäsenet ovat kuntien valtuutettuja eli luottamushenkilöitä. Mukana ovat myös kuntajohtajat ja eri sidosryhmien edustajat. Puheenjohtajana toimii Jussi Ylitalo.

Ryhmän tehtävänä on ohjata POPsoten Tulevaisuuden sote-keskus – ja rakenneuudistushankkeita suppean poliittisen ohjausryhmän valmistelun pohjalta ja tehdä päätökset merkittävimmistä asioista.

POPsote etenee aikataulussa

Hankejohtaja Jouko Luukkonen antoi tilannekatsauksen POPsote-hankkeesta. Hankkeen budjetointia on tarkennettu. Kuntoutus on otettu uudeksi kehittämisohjelmaksi.

Eri osahankkeiden etenemiseen voi tutustua tulevissa väliseminaareissa:

  • Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hanke tiistaina 20.4.2021 kello 12–16
  • Rakennehanke keskiviikkona 28.4.2021 kello 8–12

Katso esitys POPsote-hankkeen tilanteesta

Eduskunta käsittelee sote-uudistuksen lakiluonnosta ja Pohjois-Pohjanmaalla varaudutaan hyvinvointialueen valmisteluun

Työvaliokunnan puheenjohtaja Ilkka Luoma esitteli hyvinvointialueiden perustamiseen liittyvän lainsäädännön tilannetta ja Pohjois-Pohjanmaan valmistelun etenemistä.

Eduskunnan valiokunnat käsittelevät lakiluonnosta parhaillaan. Käsittelyn pitäisi valmistua kevätkauden aikana.

Pohjois-Pohjanmaalla varaudutaan lakien hyväksymisen jälkeen alkavaan hyvinvointialueen valmisteluun. Neuvotteluja käydään väliaikaisen valmistelutoimielimen muodostamisesta. Se aloittaa työn heti lakien tultua voimaan eli heinäkuussa 2021, ja toimii alkuvuoteen 2022, jolloin järjestetään aluevaalit ja valitaan aluevaltuusto.

Hyvinvointialue ottaa vastuulleen sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisen. Tällöin käsittelyyn tulevat muun muassa henkilöstö-, sopimus- ja irtaimistoasiat.

Ohjausryhmä kävi vilkasta keskustelua väliaikaisen valmisteluelimen muodostamisesta. Eri alueiden viranhaltijoista muodostettava valmisteluelin korvaa työvaliokunnan. Alkuperäinen kunnille esitetty malli oli 11 jäsenen ja heidän 11 varajäsenensä malli. Arvioitavana on myös 22 varsinaisen jäsenen malli. Yksimielisyyttä ei vielä muodostunut, vaan neuvotteluja jatketaan.

Sote-palvelustrategiassa pohjustetaan tulevaa

Projektipäällikkö Anu Vuorinen esitteli sote-palvelustrategian valmistelun tilanteen. Sote-palvelustrategiatyössä tuotetaan tietoa POPsote-hankkeen ja tulevan hyvinvointialueen tarpeisiin.

Työskentelyyn on osallistunut suuri joukko eri sidosryhmiä. Asukkaiden näkemyksiä on selvitetty työpajojen lisäksi kuntalaiskyselyllä. Sote-ammattilaisille suunnattu kysely on tulossa seuraavaksi. Tähän mennessä koottu työ kootaan ”välitilinpäätökseen”, joka julkaistaan touko-kesäkuun taitteessa.

Lue lisää

Ajankohtaista sote-palvelustrategiatyössä (pdf)

Tutustu sote-palvelustrategiatyöhön popsote.fi-sivuilla.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Uusimmat blogissa

Osaava henkilöstö ikäihmisten palveluissa

Sosiaali- ja terveysalalla osaava henkilökunta on nykyisen rakenteen ja tulevan hyvinvointialueen tärkein voimavara. Tulevan hyvinvointialueen muutokset ja käytännön uudistukset liittyvät merkittävältä osalta käytännön työhön ja

LUE LISÄÄ »

Uusimmat ajankohtaiset

Ikäihmisten mielekästä huomispäivää rakentamassa

Ikäihmisten palvelujen kehittämisohjelmassa oli tälle vuodelle useita hyvin kunnianhimoisia tavoitteita. Tarkoituksenamme oli mm. mallintaa yhteistä tapaa toimia voimavaralähtöiseen asiakas- ja palveluohjaukseen, kotikuntoutukseen, ennakoivaan arkikuntoutumiseen, ympärivuorokautiseen

LUE LISÄÄ »

Joulukuun uutiskirje on julkaistu

Vuoden 2021 viimeinen uutiskirje on julkaistu, lue uutiskirje. Kiitos ansiokkaasta työstä Haluamme kiittää kehittämistyötä edistäviä, ohjaavia ja seuraavia tahoja, työntekijöitä, verkostoja, kuntien, kuntayhtymien ja sairaanhoitopiirin

LUE LISÄÄ »