POPsoten ohjausryhmän kokouskuulumiset 22.1.

POPsoten työtä ohjaava suppea poliittinen ohjausryhmä kokoontui perjantai-iltapäivänä 22.1.2021 vuoden ensimmäiseen kokoukseensa.

Käsittelyssä oli

  • Tulevan hyvinvointialueen asiakas- ja potilastietojärjestelmän selvitys
  • POPsote-hankkeen tilannekatsaus
  • Varautuminen Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen valmisteluun

Tulevan hyvinvointialueen asiakas- ja potilastietojärjestelmästä ehdotus

Deloitte Oy:ltä tilattu alueellisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän selvitys on valmistunut. Selvityksen tavoitteena oli arvioida Esko-potilastietojärjestelmän kyvykkyyksiä osana aluejärjestelmää sekä vertailla vaihtoehtoisia aluejärjestelmäratkaisuja Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon tarpeisiin.

Selvityksen tavoitteena oli toteuttaa päivitetty Esko-potilastietojärjestelmän arviointi sekä arvioida eri aluejärjestelmäratkaisujen sopivuutta Pohjois-Pohjanmaan tarpeisiin. Selvityksessä vertailtiin karkealla tasolla kolmea eri vaihtoehtoa aluejärjestelmälle:

  1. Esko-potilastietojärjestelmä ja sosiaalihuollon ratkaisu
  2. Erillisjärjestelmäratkaisu
  3. Yhden toimittajan järjestelmäratkaisu

Deloitten edustajat Lauri Salmivalli ja Kristiina Heinonen esittelivät raportin. Sen mukaan panostamista Esko-potilastietojärjestelmään perustuvaan aluejärjestelmään voidaan pitää kokonaistaloudellisesti kannattavana vaihtoehtona. Huomioon on kuitenkin otettava Esko-potilastietojärjestelmän vaatima laaja kehitystyö.

Ohjausryhmä kävi keskustelua eri vaihtoehdoista, niiden kustannuksista ja toteuttamisen aikataulusta.

Ohjausryhmä hyväksyi työvaliokunnan kokouksessaan 14.1.2021 tekemän esityksen ja ehdottaa laajan poliittisen ohjausryhmälle, että Pohjois-Pohjanmaan tulevan hyvinvointialueen asiakas- ja potilastietojärjestelmä toteutetaan vaihtoehto A:n (Esko potilastietojärjestelmä ja siihen integroitu sosiaalihuollon ratkaisu) mukaisesti.

Samalla työvaliokunta näkee välttämättömäksi panostaa riittävästi perusterveydenhuollon järjestelmäkokonaisuuden kehittämiseen raportissa todettujen riskien ehkäisemiseksi ja hallitsemiseksi sekä tavoiteaikataulussa pysymiseksi.

Vaihtoehto A:n valinnan lisäksi työvaliokunta näkee tarpeelliseksi selvittää siihen liittyvien toimialariippumattomien järjestelmien integraation edellyttämät ratkaisut.

POPsote etenee aikataulussa

Hankejohtaja Jouko Luukkonen kertoi POPsote-hanketyön etenemisestä. Hanketyö etenee pääosin aikataulussa.

Tulevaisuuden sote-keskus -kehittämisohjelmat ovat käynnissä. Alueelliset kehittäjätyöntekijät, nimikkeeltään aluekehittäjät, on nimetty loppuvuoden aikana ja kaikki ovat aloittaneet viimeistään tammikuussa. Aluekehittäjien muodostamat kehittäjäverkostot ovat aloittaneet sekä yhteisen että alueellisen työskentelynsä Pohjois-Pohjanmaan kuudella alueella. Myös ensimmäiset kehittämisohjelman toteuttamat koulutukset on pidetty.

Rakenneuudistuksen osahankkeissa rekrytoinnit ovat edenneet ja ovat lähes valmiit. Osahankkeiden toteutus on edennyt pääosin laadittujen suunnitelmien mukaan. Erityisesti sote-palvelustrategian, tietojohtamisen, työvuorosuunnittelun ja testaus- ja innovaatiotoiminnan osahankkeet ovat aikataulussaan, samoin kuin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ja Pohjoisen osaamis- ja tukikeskuksen jatkovalmistelun hankkeet. Jonkin verran viivästymää on sote-ICT-, digi- sekä kirjaamiskäytäntöjen osahankkeiden osalta, muun muassa rekrytointihaasteiden vuoksi. Ensihoidon kehittämisen hanke käynnistyi 1.1.2021.

Alueelliset poliittiset seurantaryhmät aloittavat työnsä lähiviikkoina.

Varautuminen Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen valmisteluun

Työvaliokunnan puheenjohtaja Ilkka Luoma esitteli kansallisen sote-uudistuksen aikataulua ja lainsäädännön edistymistä. Kansallinen tavoite on, että sote-uudistuksen lainsäädäntö on hyväksytty eduskunnassa kesään 2021 mennessä.

Lakiehdotuksen mukaan hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin vastaa hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistämisen valmistelusta, kunnes aluevaltuusto on valittu ja aluevaltuuston asettama aluehallitus on aloittanut toimintansa maaliskuussa 2020.

Varsinainen hyvinvointialuetta valmistelevan väliaikaishallinnon kausi alkaa lakien tullessa voimaan. Väliaikaishallintoon varautumiseksi POPsoten laaja poliittinen ohjausryhmä antoi 22.12.2020 suppealle poliittiselle ohjausryhmälle valtuudet käynnistää valmistelu Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen valmisteluorganisaation asteittaiseksi rakentamiseksi. Asia käsitellään kuitenkin kuntakokouksessa ennen hankkeen ohjausryhmien päätöksentekoa ja toimeenpanoa.

Kokouksen jälkeen asiaa on valmisteltu ja se etenee seuraavasti:

  • Oulun kaupunginjohtaja Päivi Laajala on järjestänyt maakunnan kuntajohtajien keskinäisen tapaamisen ma 18.1.2021
  • Kuntatilaisuus järjestetään to 28.1.2021 klo 13–16
  • Laajan poliittisen ohjausryhmän seuraava kokous siirtyy, uusi aika on pe 5.2.2021 klo 14–16.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Uusimmat blogissa

Osaava henkilöstö ikäihmisten palveluissa

Sosiaali- ja terveysalalla osaava henkilökunta on nykyisen rakenteen ja tulevan hyvinvointialueen tärkein voimavara. Tulevan hyvinvointialueen muutokset ja käytännön uudistukset liittyvät merkittävältä osalta käytännön työhön ja

LUE LISÄÄ »

Uusimmat ajankohtaiset

Ikäihmisten mielekästä huomispäivää rakentamassa

Ikäihmisten palvelujen kehittämisohjelmassa oli tälle vuodelle useita hyvin kunnianhimoisia tavoitteita. Tarkoituksenamme oli mm. mallintaa yhteistä tapaa toimia voimavaralähtöiseen asiakas- ja palveluohjaukseen, kotikuntoutukseen, ennakoivaan arkikuntoutumiseen, ympärivuorokautiseen

LUE LISÄÄ »

Joulukuun uutiskirje on julkaistu

Vuoden 2021 viimeinen uutiskirje on julkaistu, lue uutiskirje. Kiitos ansiokkaasta työstä Haluamme kiittää kehittämistyötä edistäviä, ohjaavia ja seuraavia tahoja, työntekijöitä, verkostoja, kuntien, kuntayhtymien ja sairaanhoitopiirin

LUE LISÄÄ »