POPsoten valmistelutoimielin rekrytoi

Tule mukaan rakentamaan Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialuetta!

Haku päättyy: 4.8.2021 14:30                       

Työsuhteen kesto: Määräaikainen

Ilmoitus jätetty: 7.7.2021 08:00                    

Työn luonne: Kokoaikatyö, osa-aikatyö

Tehtävien kuvaus

Laki hyvinvointialueiden perustamisesta tuli voimaan 1.7.2021. Pohjois-Pohjanmaa muodostaa yhden Suomen 21 hyvinvointialueesta. Hyvinvointialueen vastuulle siirtyvät kuntien ja sairaanhoitopiirin vastuulla olevat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut ja pelastustoimen palvelut. Kokonaisuudessaan sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyy hyvinvointialueille 1.1.2023 alkaen.

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistämisestä vastaa väliaikainen valmistelutoimielin. Se toimii aluevaltuuston valintaan ja aluehallituksen asettamiseen saakka alkuvuoteen 2022. Väliaikainen valmistelutoimielin (22 jäsentä) valmistelee hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistämisen. Valmistelutoimielin vastaa muun muassa henkilöstön (noin 17 000-18 000) siirtosuunnitelmasta, toiminnan ja hallinnon järjestämisen valmistelusta sekä vuosien 2021 ja 2022 talousarvioista. Valmistelutoimielin käyttää tehtäviinsä liittyvää päätösvaltaa aluevaltuuston toimikauden alkuun asti.

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen valmisteluorganisaatio etsii joukkoonsa sosiaali- ja terveyspalveluiden, pelastustoimen, hallinnon ja tukipalveluiden osaajia valmisteluajalle.

Työ alkaa 16.8.2021 tai sopimuksen mukaan ja jatkuu tässä vaiheessa 31.12.2021 asti. Avoinna on projektipäälliköiden, asiantuntijoiden, sihteerien ja ICT-projektipäälliköiden tai -asiantuntijoiden osa- ja kokoaikaisia tehtäviä.

Tehtävien laajuus ja luonne

Tehtävätyyppi 1. Projektipäällikkö, tehtävien menestyksellinen hoitaminen edellyttää riittävää kokemusta ja asiantuntemusta vastaavantyyppisistä tehtävistä. Eduksi katsotaan tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto.

Tehtävätyyppi 2. Asiantuntija, tehtävien menestyksellinen hoitaminen edellyttää riittävää kokemusta ja asiantuntemusta vastaavantyyppisistä tehtävistä. Eduksi katsotaan tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto.

Tehtävätyyppi 3. Sihteeri, tehtävien menestyksellinen hoitaminen edellyttää riittävää kokemusta ja asiantuntemusta vastaavantyyppisistä tehtävistä. Eduksi katsotaan tehtävään soveltuva koulutus.

Tehtävätyyppi 4. ICT, projektipäällikkö tai asiantuntija, tehtävien menestyksellinen hoitaminen edellyttää riittävää kokemusta ja asiantuntemusta vastaavantyyppisistä tehtävistä. Eduksi katsotaan tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, korkeakoulututkinto tai muu soveltuva tutkinto.         

Alla oleviin, eri toimintojen alaisiin tehtäviin (yhteensä 41-43 eri tehtävää) voivat hakeutua kaikki tulevalle hyvinvointialueelle siirtyvien organisaatioiden työntekijät. Tehtävää hakevan työntekijän/viranhaltijan on varmistettava, että hänen omassa organisaatiossaan on mahdollista tehdä tarpeellisia tehtäväjärjestelyjä, jotka mahdollistavat siirtymisen väliaikaisvalmistelun tehtäviin joko kokonaan tai osittain.

Sote-tuotanto: Projektipäällikkö, tuotannon organisointi 100% (tehtävätyyppi 1).

Lisätietoja antaa Ilkka Luoma, p. 040 767 1609.

Järjestämistoiminta (tehtävätyyppi 2): 1. Controller 100 %, 2. Valvonnan asiantuntija 100 %, 3. Erikoissairaanhoidon asiantuntija 100 % , 4. Tietojohtaminen, sosiaalipalvelujen asiantuntija  50-100 %.

Lisätietoja antavat Kirsti Ylitalo-Katajisto, p. 044 703 4007 ja Anu Vuorinen, p. 044 365 5473.

Pelastustoimi (tehtävätyyppi 2): 1. Asiantuntija, talous ja hallinto 75-100 %, 2. Asiantuntija, henkilöstö  50-75 %, 3. Asiantuntija, pelastustoimi  50 %, 4. Asiantuntija, varautuminen ja riskienhallinta 50 %.

Lisätietoja antavat Petteri Helisten, p. 044 703 8601 ja Jarmo Haapanen, p. 044 429 6001.

Konsernipalvelut: 1. Riskienhallinnan valmistelija  50 % (tehtävätyyppi 2), 2. Avustava sihteeri 50 % (tehtävätyyppi 3).

Lisätietoja antaa Jouko Luukkonen, p. 045 189 3138.

HR: 1. Projektipäällikkö, henkilöstön siirto ym. 100 % (tehtävätyyppi 1) , 2. Projektipäällikkö, yhteistoiminta ja henkilöstöviestintä 100 % (tehtävätyyppi 1). 3. Projektipäällikkö, HR ICT 100% (tehtävätyyppi 4). 

Lisätietoja antaa Juha Jääskeläinen, p. 040 068 8270.

Hallinto: 1. Vaalien projektipäällikkö 100 % (tehtävätyyppi 2), 2. Vaalien assistentti 100 % (Tehtävätyyppi 3), 3. Tiedonhallinnan projektipäällikkö 100 % (tehtävätyyppi 2), 4. Toimielinten tuki projektipäällikkö 40 % (tehtävätyyppi 2).

Lisätietoja antaa Sari Haataja, p. 040 482 9590.

Sopimukset: 1. Projektipäällikkö, sopimusjuridiikka 100 % (tehtävätyyppi 1). 2. Projektipäällikkö, sopimusjuridiikka 100 % (tehtävätyyppi 1), 3. Sihteeri 100 % (tehtävätyyppi 3).

Lisätietoja antaa Juha Torvinen, p. 044 703 1694.

Talous ja hankinnat: 1. Johdon sihteeri 50 % (tehtävätyyppi 3), 2. Projektipäällikkö, talousarvio 50 % (tehtävätyyppi 1), 3. Projektipäällikkö, asiakaslaskutus 50 % (tehtävätyyppi 1), 4. Projektipäällikkö, hankinnat ja logistiikka 50 % (tehtävätyyppi 1)

Lisätietoja antaa Jarkko Raatikainen, p. 0400 154 743.

ICT: ICT-projektipäälliköt ja asiantuntijat, 6-8 kpl 100 % (tehtävätyyppi 4)

Lisätietoja antaa Ilkka Haataja p. 040 581 4903.

Ateria- ja puhtauspalvelut (tehtävätyyppi 2): 1. Ateriapalvelupäällikkö 100 %, 2. Puhtaanapitopäällikkö 100 %, 3. Controller 100 %.

Lisätietoja antaa Jari Karsikko p. 040 860 8394.

Osallisuus (tehtävätyyppi 2):  Asiantuntija 100 %.

Lisätietoja antaa Marjukka Manninen 050 390 0066.

Infrapalvelut (tehtävätyyppi 2): Kiinteistömanageri 100 %

Lisätietoja antaa: Ollipekka Huotari p. 050 322 7287.

Yhdyspinnat (tehtävätyyppi 2): Asiantuntija 50 %

Lisätietoja antaa Tuomas Aikkila p. 044 445 6196.

Viestintä: 1. Asiantuntija, henkilöstöviestintä 50 % (tehtävätyyppi 2), 2. Graafinen suunnittelija 20-50 % (tehtävätyyppi 2), 3. Asiantuntija, markkinointiviestintä 50-100 % (tehtävätyyppi 2), 4. Projektipäällikkö, verkkosivut 50-100 % (tehtävätyyppi 1), 5. Projektipäällikkö, intranet 50-100 % (tehtävätyyppi 1).

Lisätietoja antaa Laura Paloheimo p. 044 703 1154.

Palkkaus määräytyy pääsääntöisesti oman nykyisen tehtävän mukaisesti, mikäli tehtävät vastaavat vaativuudeltaan omaa tehtävää. Mikäli tehtävät poikkeavat vaativuudeltaan omasta nykyisestä tehtävästä, arvioidaan palkkausta yhdessä uudestaan.

Työ alkaa: 16.8.2021 tai sopimuksen mukaan

Palkkaus: Sopimuksen mukaan

Työavain: PPSHP-01-82-21

Hakulomake: Osaajia Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen valmisteluorganisaatioon

TyönantajakuvausYhteystiedot
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistämisestä vastaa väliaikainen valmistelutoimielin. www.popsote.fi https://popsote.fi/valiaikainen-valmistelutoimielinLisätietoja tehtävistä antavat: Kunkin tehtävän ohessa mainitut valmisteluorganisaation jäsenet sekä Ilkka Luoma, p. 040 767 1609. Tehtävään haetaan sähköisellä hakulomakkeella. Hakemuksen pääset täyttämään työpaikkailmoituksen Hae työpaikkaa -linkistä.
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Uusimmat blogissa

Työn monet kasvot

Ohessa videoblogi, jossa POPsoten Ikäihmisten palveluiden kehittämisohjelman Oulun eteläisen alueen aluekehittäjät ja työntekijät kuvaavat arkeaan hoitotyön parissa. Mukavaa katseluhetkeä!

LUE LISÄÄ »

Puoli vuotta viestintää

Kirjoittaessani tätä en tiedä vielä jatkuvatko työni POPsotessa heinäkuun jälkeen. Sen takia koenkin tämän loistavana tilaisuutena tarkastella kulunutta vuotta siitä näkökulmasta, mitä olen oppinut ollessani

LUE LISÄÄ »

Uusimmat ajankohtaiset

POPsoten valmistelutoimielin rekrytoi

Tule mukaan rakentamaan Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialuetta! Haku päättyy: 4.8.2021 14:30                        Työsuhteen kesto: Määräaikainen Ilmoitus jätetty: 7.7.2021 08:00                     Työn luonne: Kokoaikatyö, osa-aikatyö Tehtävien kuvaus Laki hyvinvointialueiden perustamisesta

LUE LISÄÄ »

POPcast osa 1: Viestintä

POPsoten oman podcastin, POPcastin, ensimmäisessä osassa POPsoten viestintävastaava Laura Paloheimo ja viestintäkoordinaattorina hankkeessa jatkava viestinnän harjoittelija Nuutti Ruokangas keskustelevat kuluneesta vuodesta ja tulevasta syksystä viestinnän

LUE LISÄÄ »