Sosiaali- ja terveyskeskuksiin on nimetty järjestöyhdyshenkilöt

POPsoten Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osahankkeen järjestö- ja yhdistystoiminnan asiantuntija Helena Liimatainen esittelee kirjoituksessaan sosiaali- ja terveyskeskuksiin nimettäviä järjestöyhdyshenkilöitä sekä heidän tehtäviään ja rooliaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä myös tulevaisuudessa.

POPsote-hankkeen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osahankkeen yhtenä tehtävänä on tuoda järjestöjen ja yhdistysten toiminta sosiaali- ja terveyskeskusten palvelujen rinnalle, jotta sosiaali- ja terveyspalveluissa voitaisiin vastata paremmin ja kokonaisvaltaisemmin ihmisten erilaisiin tarpeisiin. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi osahanke esitti kunnille ja kuntayhtymille pyynnön nimetä sosiaali- ja terveyskeskuksiin järjestöyhdyshenkilöt, joiden kanssa järjestö- ja yhdistysyhteistyötä voidaan yhteistyössä Tulevaisuuden sote-keskus -kehittämisohjelmien sekä kuntien ja kuntayhtymien järjestöyhdyshenkilöiden kanssa rakentaa.

Tähän mennessä sote-keskusten järjestöyhdyshenkilöitä on nimetty 19. Osa heistä toimii myös joko kunnan tai kuntayhtymän järjestöyhdyshenkilönä. Hyte-osahankkeessa sote-keskuksen järjestöyhdyshenkilön tehtäviksi on ajateltu seuraavia:

  • Pitää järjestöasioita esillä ja huolehtii järjestöjen osallistumismahdollisuuksista sote-keskuksessa
  • Toimii yhdyshenkilönä järjestöille, jotka haluavat tehdä sote-keskuksen kanssa yhteistyötä
  • Tukee sote-keskuksen ja järjestöjen yhteisen toiminnan järjestämistä, mm. ryhmät ja tapahtumat
  • Tukee kokemustoimijoiden hyödyntämistä sote-keskuksessa
  • Tukee sote-keskuksen henkilöstöä ihimiset.fi-palvelun hyödyntämisessä
  • Osallistuu järjestöyhdyshenkilöiden yhteisiin maakunnallisiin tapaamisiin

Jokainen sote-keskus (kunta/kuntayhtymä/yritys) päättää itse, mitä järjestöyhdyshenkilön tehtäviin kuuluu ja minkä verran tehtävään voi käyttää työaikaa.

Hyte-osahanke kutsuu sote-keskusten, kuntien ja kuntayhtymien järjestöyhdyshenkilöitä sekä Tulevaisuuden sote-keskus -kehittämisohjelmien aluekehittäjiä koolle noin kerran kuukaudessa. Ensimmäinen tapaaminen oli 29. maaliskuuta. Tapaamisten tarkoituksena on tarjota tukea järjestö- ja yhdistysyhteistyön rakentamiseen sote-palveluissa, kunnissa ja alueilla. Tapaamisten lisäksi osahankkeen hyte-asiantuntijat tapaavat avainhenkilöitä alueilla ja tukevat heitä hyte-osahankkeen muiden tavoitteiden lisäksi myös järjestö- ja yhdistysyhteistyössä.

Lisätietoja hyte-osahankkeesta ja osahankkeen järjestö- ja yhdistysyhteistyöstä

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Uusimmat blogissa

Muutoksen tuulet iäkkäiden hoidossa

Onko työ hoitajana kotihoidossa ja palveluasumisessa muuttunut kymmenen vuoden aikana? Kyllä on, yhä huonokuntoisempia ikäihmisiä siirtyy kotihoidosta palveluasumiseen ja yhä huonokuntoisempia hoidetaan omassa kodissa. Kymmenen

LUE LISÄÄ »

Pieni ja pirteä Merijärven kunta

Blogissa Merijärven kunnassa työtoiminnan ohjaajana työskentelevä Marjo Nahkala kertoo Merijärven erilaisista kampanjoista työllistymisen parantamiseksi. Työttömien työpajatoiminta aloitettiin Merijärvellä loppukesästä 2015, jolloin kunta osti palvelun Merijärven

LUE LISÄÄ »

Ikääntyneiden kotikuntoutuksen keskiössä on ihminen

Ikäihmisten palveluiden kehittämisohjelman yhtenä teemana on kotona asumisen mahdollistaminen. Kehittämisteeman yhtenä toimenpiteenä on moniammatillisen kotikuntoutusmallin yhtenäistäminen ja toiminnan laajentaminen alueellamme. Ikäihmisten palveluiden kehittämisohjelman tavoitteita esiteltiin

LUE LISÄÄ »

Uusimmat ajankohtaiset

POPup-aamukahvit 21.5. klo 9–9.30

Tule mukaan Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen henkilöstölle suunnattuun aamukahvi-infoon perjantaina 21.5. kello 9–9.30! POPsoten hankejohtaja Jouko Luukkonen kertoo POPsote-hankkeen ja hyvinvointialueuudistuksen etenemisestä. Lisäksi tutustumme hyvinvoinnin

LUE LISÄÄ »