Tehdään yhdessä hyvä sote! Koko Pohjois-Pohjanmaan kattava kuntalaiskysely on avattu

Pohjois-Pohjanmaan alueen asukkaiden näkemyksiä sosiaali- ja terveyspalveluista kartoitetaan kyselyllä.

Tehdään yhdessä hyvä sote -kyselyyn vastaamalla pohjoispohjalaiset voivat vaikuttaa tulevan hyvinvointialueen sosiaali- ja terveyspalveluihin. Kyselyssä kartoitetaan alueen asukkaiden näkemyksiä muun muassa palveluiden sujuvuudesta sekä tärkeimmistä lähipalveluista ja sähköisistä palveluista.

”Sote-palvelustrategiatyössä keskeinen periaate on osallisuus ja yhdessä tekeminen eri kumppaneiden kanssa. Kysely tarjoaa kuntalaisille mahdollisuuden olla mukana tulevan hyvinvointialueen sote-palveluiden suunnittelu- ja kehittämistyössä jo uudistuksen alkuvaiheessa. Kyselyn nimi, Tehdään yhdessä hyvä sote, kertoo siitä, että jokainen asukas voi olla osaltaan rakentamassa tulevaisuuden sote-palveluja Pohjois-Pohjanmaalla”,

sanoo sote-palvelustrategiatyön projektipäällikkö Anu Vuorinen.

Kyselystä vastaa POPsoten sote-palvelustrategiahanke. Hanke on alkanut syksyllä 2020, ja se kuuluu POPsote-hankekokonaisuuteen, joka on osa kansallista sote-uudistusta.

Hankkeessa on keskeistä kutsua eri tahot mukaan strategian rakentamiseen. Tähän mennessä vuoropuhelua on käyty lukuisten maakunnan eri toimijoiden kanssa, kuten henkilöstön ja johdon, kuntien ja kuntayhtymien luottamushenkilöiden sekä yrittäjien ja järjestöjen edustajien kanssa.

”Jo valmistelun alkuvaiheista lähtien lähtökohtana on ollut yhdessä tekeminen. Aito uudistaminen lähtee tasavertaisesta keskustelusta ja kuuntelemisesta sekä halusta ymmärtää erilaisia ajattelutapoja. Toivottavasti mahdollisimman moni alueemme asukas antaa oman äänensä kuulua kyselyn kautta”,

toivoo sote-palvelustrategiahankeen osallisuusasiantuntija Liisa Jurmu

Sote-palvelustrategiatyön lähikuukausien tavoitteena on, että kevään päätteeksi käytössä on laaja aineisto asukkaiden tarpeista, maakunnan eri alueiden erityispiirteistä sekä kumppanien näkemyksistä. Aineiston pohjalta käynnistetään sosiaali- ja terveydenhuollon pitkän aikavälin tavoitteiden määrittely Pohjois-Pohjanmaalla.

Kyselyyn vastaaminen vie vain muutaman minuutin. Lämmin kiitos panoksestasi!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Uusimmat blogissa

Muutoksen tuulet iäkkäiden hoidossa

Onko työ hoitajana kotihoidossa ja palveluasumisessa muuttunut kymmenen vuoden aikana? Kyllä on, yhä huonokuntoisempia ikäihmisiä siirtyy kotihoidosta palveluasumiseen ja yhä huonokuntoisempia hoidetaan omassa kodissa. Kymmenen

LUE LISÄÄ »

Pieni ja pirteä Merijärven kunta

Blogissa Merijärven kunnassa työtoiminnan ohjaajana työskentelevä Marjo Nahkala kertoo Merijärven erilaisista kampanjoista työllistymisen parantamiseksi. Työttömien työpajatoiminta aloitettiin Merijärvellä loppukesästä 2015, jolloin kunta osti palvelun Merijärven

LUE LISÄÄ »

Ikääntyneiden kotikuntoutuksen keskiössä on ihminen

Ikäihmisten palveluiden kehittämisohjelman yhtenä teemana on kotona asumisen mahdollistaminen. Kehittämisteeman yhtenä toimenpiteenä on moniammatillisen kotikuntoutusmallin yhtenäistäminen ja toiminnan laajentaminen alueellamme. Ikäihmisten palveluiden kehittämisohjelman tavoitteita esiteltiin

LUE LISÄÄ »

Uusimmat ajankohtaiset

POPup-aamukahvit 21.5. klo 9–9.30

Tule mukaan Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen henkilöstölle suunnattuun aamukahvi-infoon perjantaina 21.5. kello 9–9.30! POPsoten hankejohtaja Jouko Luukkonen kertoo POPsote-hankkeen ja hyvinvointialueuudistuksen etenemisestä. Lisäksi tutustumme hyvinvoinnin

LUE LISÄÄ »