Tulethan mukaan rakentamaan tulevaisuuden sosiaali- ja terveyspalveluita!

Millaisia voisivatkaan olla tulevaisuuden toimintakykyisiä ja hyvinvoivia elinvuosia mahdollistavat hyvinvointiverkostot ja palvelukokonaisuudet? Tai palveluketjut, jotka jatkuvat katkeamattomina aina ennakoinnista raskaampaan tuen tarpeeseen saakka? Entä millaisia olivat ne teknologiset ratkaisut, jotka ovat helppokäyttöisiä ja täydentävät oikeissa paikoissa palveluketjun eri kohtia?

Ikäihmisten palveluiden kehitys

Tulevaisuuden palvelukenttää kehittäessä on hyvä tarkastella myös mennyttä. 2020 julkaistussa syntymäkohortti -tutkimuksessa (Munukka ym. 2020) todettiin nykyisten 75-80 -vuotiaiden nuortuneen verrattuna 30 vuotta sitten eläneisiin. Tutkimustulokset viittaavat siis siihen, että toimintakykyisiä vuosia on nykyään enemmän ja viimeiset elinvuodet painottuvat aikaisempaa myöhäisempään ikään. POPsoten Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskuksen ikäihmisten palvelujen kehittämisohjelmassa (IKÄohjelma) toimintakykyisiä vuosia tuetaan mm. ennakointiin, yhteisöllisyyteen ja osallisuuteen panostamalla.
Oulussa puolestaan julkaistiin juuri ikääntymispoliittinen ohjelma 2020-2030, teemalla Ikävoimainen Oulu. Ohjelmassa nostetaan esille mm. osallisuus, kodin ja ympäristön sopivuus, kotoa liikkeelle lähteminen sekä hyvinvoinnin – ja terveyden edistäminen. Kaikki teemat linkittyvät tiiviisti myös POPsote kehittämistyön tavoitteisiin, mahdollisuuksiin elää omaa elämää kotona.

Ikäohjelman toiminta

POPsoten Ikäohjelmassa konkreettisia ratkaisuja haetaan ikääntyvän väestön oikea – aikaisiin, yksilöllisiin ja saavutettaviin palvelukokonaisuuksiin. Lähtökohtana ja tavoitteena on pohjoispohjalaisen ikääntyvän turvallinen ja mielekäs elämä omassa kodissa.
Työskentely on käynnistynyt ja jakaantunut neljään alatyöryhmään
1) Yhtenäinen asiakas- ja palveluohjauksen malli KAAPO
2) Ympärivuorokautista kotona asumista tukevat toimintakäytännöt (Omaa elämää kotona ja Kotisairaala)
3) Osaava ja riittävä ammattilaisten joukko
4) Ikäihmisten palveluiden tiedolla johtamisen toimintamallit

Kehittämistyössä tarvitaan yhteistyötä. Tarvitaan kuntalaisten kokemuksia ja mielipiteitä tärkeäksi ja toimivaksi koetuista tavoista toimia. Tarvitaan järjestöasiantuntijuutta rakentamaan yhdessä entistäkin laajempaa pohjaa hyvinvoinnille. Tarvitaan osaavia ammattilaisia palveluiden eri vaiheissa, jotka tietotaidollaan tukevat kuntalaisia oman terveytensä edistämisessä, kuntoutumisessa sekä hoivassa. Tarvitaan yhteistä tietojohtamisen perustaa päätöksen teon tueksi. Tarvitaan aivan ehdottomasti yhteistyötä.

Tule mukaan!

Oletkohan jo hyödyntänyt KotiTV:n kuntouttavaa sisältöä tai osallistunut POPsoten avoimiin työkokouksiin? Esimerkiksi palveluketjujen kehittämisestä saamme lisätietoa Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen pilottikuntien rekrytointitapahtumassa. Lisäksi alueilla tullaan pilotoimaan erilaisia etäkuntoutuksen ratkaisuja ja kevään aikana alatyöryhmien työskentely laajenee alueiden konkreettisia tavoitteita tukevaksi.

Kutsumme sinut osallistumaan tulevaisuuden sosiaali- ja terveyspalveluiden suunnitteluun ja kehittämiseen parhaaksi katsomallasi tavalla. Ehkä ideoimalla, kommentoimalla, työpajatyöskentelyyn osallistumalla tai tiedottamista seuraamalla. Osallistutathan omaa vaikutuspiiriäsi keskusteluun ja pohtikaa asioita ääneen. Jaetaan hyviä käytäntöjä, onnistumisen kokemuksia ja nostetaan esille kehittämiskohtia, niihin ratkaisuja ideoiden.

Varmistetaan yhteistyöllä toimintakykyisiä ja ikävoimaisia tulevia vuosia.

Kuva: Ikäohjelman aluekehittäjät Voit ottaa yhteyttä alueesi aluekehittäjään. etunimi.sukunimi@popsote.fi

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Tietoja kirjoittajasta

Marjaana Teerikangas

Kirjoittaja on POPsoten aluekehittäjä osana Ikäihmisten palvelut -osahankkeen kehittäjäverkostoa

Uusimmat blogissa

Muutoksen tuulet iäkkäiden hoidossa

Onko työ hoitajana kotihoidossa ja palveluasumisessa muuttunut kymmenen vuoden aikana? Kyllä on, yhä huonokuntoisempia ikäihmisiä siirtyy kotihoidosta palveluasumiseen ja yhä huonokuntoisempia hoidetaan omassa kodissa. Kymmenen

LUE LISÄÄ »

Pieni ja pirteä Merijärven kunta

Blogissa Merijärven kunnassa työtoiminnan ohjaajana työskentelevä Marjo Nahkala kertoo Merijärven erilaisista kampanjoista työllistymisen parantamiseksi. Työttömien työpajatoiminta aloitettiin Merijärvellä loppukesästä 2015, jolloin kunta osti palvelun Merijärven

LUE LISÄÄ »

Ikääntyneiden kotikuntoutuksen keskiössä on ihminen

Ikäihmisten palveluiden kehittämisohjelman yhtenä teemana on kotona asumisen mahdollistaminen. Kehittämisteeman yhtenä toimenpiteenä on moniammatillisen kotikuntoutusmallin yhtenäistäminen ja toiminnan laajentaminen alueellamme. Ikäihmisten palveluiden kehittämisohjelman tavoitteita esiteltiin

LUE LISÄÄ »

Uusimmat ajankohtaiset

POPup-aamukahvit 21.5. klo 9–9.30

Tule mukaan Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen henkilöstölle suunnattuun aamukahvi-infoon perjantaina 21.5. kello 9–9.30! POPsoten hankejohtaja Jouko Luukkonen kertoo POPsote-hankkeen ja hyvinvointialueuudistuksen etenemisestä. Lisäksi tutustumme hyvinvoinnin

LUE LISÄÄ »