Turvallinen lääkehoito – mitä me voimme yhdessä tehdä sen eteen

Lääkehoito on olennainen osa ikäihmisen kuten myös hoitoyksiköiden arkea. Tutkimuksen mukaan Oulun yhteispäivystyksen yli 65-vuotiaista noin 23 % hakeutui päivystykseen lääkehaitan vuoksi (Laatikainen ym., 2016).  Olisiko lääkehaittaan voitu reagoida jo aiemmin esimerkiksi avoapteekin ja perusterveydenhuollon yhteistyönä, niin että se ei olisi johtanut päivystyskäyntiin? Tässä blogissa ja videolla pohdimme muutamaa turvalliseen lääkehoitoon liittyvää keskeistä näkökulmaa.

Talonrakennuksen termein voisi ajatella, että ajantasainen lääkitys on turvallisen lääkehoidon perustukset. Mikäli potilaan käyttämä lääkitys ei ole hoivayksiköllä tiedossa, ei lääkehoito voi toteutua turvallisesti. Talon runko puolestaan voisi olla meidän terveydenhuollon ammattilaisten moniammatillinen yhteistyö, joka pyrkii varmistumaan kaikissa vaiheissa, mutta erityisesti organisaatioiden rajapinnoilla, että lääkitystieto siirtyy katkeamattomana eteenpäin.

Lääkityksen ajantasaisuus tai sen puute on todettu haasteeksi hoitoyksiköissä. Tutkitusti, ja myös omien empiiristen havaintojen perusteella, lääkityksen ajantasaisuus katkeaa usein yksikön vaihtuessa, jopa organisaatioiden sisällä. On myös tärkeää, että terveydenhuollon ammattilaiset tukevat asiakkaitaan ylläpitämään ajantasaista lääkityslistaa. Esimerkiksi kotiutuvan potilaan kanssa tulee aina käydä läpi lääkitys ja antaa kirjallinen lääkityslista erityisesti silloin, jos lääkitykseen on tullut muutoksia hoitojakson aikana. Muutos voi tarkoittaa uutta lääkettä, lopetettua lääkettä tai muuttunutta annosta.

Tietojärjestelmien yhdistyminen auttaisi myös lääkehoitoa

Toivottavasti sote-alueiden tullessa organisatoriset raja-aidat kaatuvat, mutta myös potilastietojärjestelmät yhdistyvät. Kela ja THL kehittävät Kansallista lääkityslistaa, jonka tavoitteena on varmistaa, että lääkitystiedot löytyvät yhdestä tietojärjestelmästä. Muistetaan kuitenkin, että vain lääkkeen käyttäjä itse tai hänen lähiomaisensa voi tietää kuinka lääkehoito on kotona sujunut. Tästä johtuen haastattelua ei sovi unohtaa myöskään tulevaisuuden prosesseissa.

Jakamalla lääkehoidon tehtävät eri ammattilaisten kesken ja huolehtimalla, että tehtävän jako on kaikille selvä ja tieto kulkee potilaan hoitopolun mukana perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä, kuten myös avoapteekkeihin. Lisäksi voimme tukea lääkkeen käyttäjää toteuttamaan lääkehoitoa turvallisesti kotona, mutta myös varmistua, että kun käyttäjä tarvitsee terveydenhuollon palveluita, ne ovat hänelle lääkehoidon osalta turvallisia.

Videoblogilla lääkäri Tero Heikkinen ja osastofarmaseutti Jaana Varanka kertovat päivystyksen potilaiden osalta lääkityksen ajantasaisuuteen liittyvistä haasteista. Farmaseutti Annamari Salminen Rotuaarin apteekista puolestaan kertoo avoapteekkilaisen näkökulman.

Avoapteekin näkökulma haluttiin tuoda mukaan, koska kotona asuva lääkkeitä käyttävä henkilö, joka ei ole kotihoidon piirissä, tapaa terveydenhuollon ammattilaisista todennäköisesti useimmiten avoapteekin farmaseutin tai proviisorin. Miten voisimme lisätä avoapteekkien ja terveydenhuollon yksiköiden välistä kanssakäymistä, joka tukisi lääkityksen turvallista toteutumista? Kuinka varmistamme, että tieto siirtyy perusterveydenhuoltoon ja siihen reagoidaan ennen kuin lääkkeen käyttäjästä tulee erikoissairaanhoidon potilas johtuen lääkehaitasta tai puutteellisesta lääkehoidosta?

Lähteet:

Laatikainen O1, Sneck S2, Bloigu R3, Lahtinen M4, Lauri T4, Turpeinen M1.Hospitalizations Due to Adverse Drug Events in the Elderly-A Retrospective Register Study. Front Pharmacol. 2016 Oct 5;7:358. eCollection 2016

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Tietoja kirjoittajasta

Katja Knuuti ja Jaana Varanka

Kirjoittajista Katja Knuuti toimii proviisorina ja projektipäällikkönä OYS2030-hankkeessa ja Jaana Varanka toimii osastofarmaseuttina Oulunseudun yhteispäivystyksessä.

Uusimmat blogissa

Osaava henkilöstö ikäihmisten palveluissa

Sosiaali- ja terveysalalla osaava henkilökunta on nykyisen rakenteen ja tulevan hyvinvointialueen tärkein voimavara. Tulevan hyvinvointialueen muutokset ja käytännön uudistukset liittyvät merkittävältä osalta käytännön työhön ja

LUE LISÄÄ »

Uusimmat ajankohtaiset

Ikäihmisten mielekästä huomispäivää rakentamassa

Ikäihmisten palvelujen kehittämisohjelmassa oli tälle vuodelle useita hyvin kunnianhimoisia tavoitteita. Tarkoituksenamme oli mm. mallintaa yhteistä tapaa toimia voimavaralähtöiseen asiakas- ja palveluohjaukseen, kotikuntoutukseen, ennakoivaan arkikuntoutumiseen, ympärivuorokautiseen

LUE LISÄÄ »

Joulukuun uutiskirje on julkaistu

Vuoden 2021 viimeinen uutiskirje on julkaistu, lue uutiskirje. Kiitos ansiokkaasta työstä Haluamme kiittää kehittämistyötä edistäviä, ohjaavia ja seuraavia tahoja, työntekijöitä, verkostoja, kuntien, kuntayhtymien ja sairaanhoitopiirin

LUE LISÄÄ »