Työ jatkuu ensi vuonna!

POPsoten työtä ohjaavat poliittiset ohjausryhmät kokoontuivat tiistaina 22.12.2020 vuoden viimeisiin kokouksiinsa.

Ohjausryhmät kuulivat hankejohtaja Jouko Luukkosen tilannekatsauksen POPsote-hankkeen ja sen eri osioiden etenemisestä.

Työvaliokunnan puheenjohtaja Ilkka Luoma esitteli ohjausryhmille hyvinvointialueita koskevan lainsäädännön etenemistä ja sen vaikutusta Pohjois-Pohjanmaan valmisteluun.

Tulevan hyvinvointialueen rahoitus huolettaa

Ohjausryhmät saivat katsauksen myös tulevan hyvinvointialueen rahoitukseen. Pohjois-Pohjanmaan rahoitustilanne on viimeisissä laskelmissa heikentynyt.

Asiasta käytiin vilkasta keskustelua. Esiin nousi yhteinen näkemys siitä, että rahoituksen pitää perustua asukkaiden todelliseen palvelutarpeeseen. Rahoituksen on oltava oikeudenmukainen, ennustettava ja kestävällä pohjalla. Elinvoiman säilyminen koko maakunnassa ja palvelujen turvaaminen kaikille asukkaille on yhteinen tavoite.

Yhdenvertaiset palvelut erilaisten alueiden asukkaille

Sote-palvelustrategia-osion projektipäällikkö Anu Vuorinen esitteli Pohjois-Pohjanmaan tilannekuvaa. Aineisto osoittaa, että keskiarvojen taakse kätkeytyy ääripäiden maakunta.

Pohjois-Pohjanmaa on lasten ja nuorten maakunta, mutta samalla alue, jossa 75 vuotta täyttäneiden määrä kasvaa maakunnista toiseksi nopeimmin.

Palvelurakenteita ja toimintamalleja on uudistettava, jotta yhdenvertaiset palvelut pystytään turvaamaan kaikille ikäryhmille.

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue rakentuu asteittain

Laaja ohjausryhmä antoi suppealle ohjausryhmälle valtuudet käynnistää valmistelu Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen valmisteluorganisaation asteittaiseksi rakentamiseksi. Suunnittelua jatketaan tammikuussa yhteistyössä kuntien ja eri organisaatioiden kanssa.

Kokouksessa esitellyt materiaalit löydät popsote.fi-sivuilta kohdasta muut kokousaineistot: popsote.fi/paatoksenteko

Hyvinvointialueen kartta
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Uusimmat blogissa

Osaava henkilöstö ikäihmisten palveluissa

Sosiaali- ja terveysalalla osaava henkilökunta on nykyisen rakenteen ja tulevan hyvinvointialueen tärkein voimavara. Tulevan hyvinvointialueen muutokset ja käytännön uudistukset liittyvät merkittävältä osalta käytännön työhön ja

LUE LISÄÄ »

Uusimmat ajankohtaiset

Ikäihmisten mielekästä huomispäivää rakentamassa

Ikäihmisten palvelujen kehittämisohjelmassa oli tälle vuodelle useita hyvin kunnianhimoisia tavoitteita. Tarkoituksenamme oli mm. mallintaa yhteistä tapaa toimia voimavaralähtöiseen asiakas- ja palveluohjaukseen, kotikuntoutukseen, ennakoivaan arkikuntoutumiseen, ympärivuorokautiseen

LUE LISÄÄ »

Joulukuun uutiskirje on julkaistu

Vuoden 2021 viimeinen uutiskirje on julkaistu, lue uutiskirje. Kiitos ansiokkaasta työstä Haluamme kiittää kehittämistyötä edistäviä, ohjaavia ja seuraavia tahoja, työntekijöitä, verkostoja, kuntien, kuntayhtymien ja sairaanhoitopiirin

LUE LISÄÄ »