Työ jatkuu ensi vuonna!

POPsoten työtä ohjaavat poliittiset ohjausryhmät kokoontuivat tiistaina 22.12.2020 vuoden viimeisiin kokouksiinsa.

Ohjausryhmät kuulivat hankejohtaja Jouko Luukkosen tilannekatsauksen POPsote-hankkeen ja sen eri osioiden etenemisestä.

Työvaliokunnan puheenjohtaja Ilkka Luoma esitteli ohjausryhmille hyvinvointialueita koskevan lainsäädännön etenemistä ja sen vaikutusta Pohjois-Pohjanmaan valmisteluun.

Tulevan hyvinvointialueen rahoitus huolettaa

Ohjausryhmät saivat katsauksen myös tulevan hyvinvointialueen rahoitukseen. Pohjois-Pohjanmaan rahoitustilanne on viimeisissä laskelmissa heikentynyt.

Asiasta käytiin vilkasta keskustelua. Esiin nousi yhteinen näkemys siitä, että rahoituksen pitää perustua asukkaiden todelliseen palvelutarpeeseen. Rahoituksen on oltava oikeudenmukainen, ennustettava ja kestävällä pohjalla. Elinvoiman säilyminen koko maakunnassa ja palvelujen turvaaminen kaikille asukkaille on yhteinen tavoite.

Yhdenvertaiset palvelut erilaisten alueiden asukkaille

Sote-palvelustrategia-osion projektipäällikkö Anu Vuorinen esitteli Pohjois-Pohjanmaan tilannekuvaa. Aineisto osoittaa, että keskiarvojen taakse kätkeytyy ääripäiden maakunta.

Pohjois-Pohjanmaa on lasten ja nuorten maakunta, mutta samalla alue, jossa 75 vuotta täyttäneiden määrä kasvaa maakunnista toiseksi nopeimmin.

Palvelurakenteita ja toimintamalleja on uudistettava, jotta yhdenvertaiset palvelut pystytään turvaamaan kaikille ikäryhmille.

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue rakentuu asteittain

Laaja ohjausryhmä antoi suppealle ohjausryhmälle valtuudet käynnistää valmistelu Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen valmisteluorganisaation asteittaiseksi rakentamiseksi. Suunnittelua jatketaan tammikuussa yhteistyössä kuntien ja eri organisaatioiden kanssa.

Kokouksessa esitellyt materiaalit löydät popsote.fi-sivuilta kohdasta muut kokousaineistot: popsote.fi/paatoksenteko

Hyvinvointialueen kartta
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Uusimmat blogissa

Muutoksen tuulet iäkkäiden hoidossa

Onko työ hoitajana kotihoidossa ja palveluasumisessa muuttunut kymmenen vuoden aikana? Kyllä on, yhä huonokuntoisempia ikäihmisiä siirtyy kotihoidosta palveluasumiseen ja yhä huonokuntoisempia hoidetaan omassa kodissa. Kymmenen

LUE LISÄÄ »

Pieni ja pirteä Merijärven kunta

Blogissa Merijärven kunnassa työtoiminnan ohjaajana työskentelevä Marjo Nahkala kertoo Merijärven erilaisista kampanjoista työllistymisen parantamiseksi. Työttömien työpajatoiminta aloitettiin Merijärvellä loppukesästä 2015, jolloin kunta osti palvelun Merijärven

LUE LISÄÄ »

Ikääntyneiden kotikuntoutuksen keskiössä on ihminen

Ikäihmisten palveluiden kehittämisohjelman yhtenä teemana on kotona asumisen mahdollistaminen. Kehittämisteeman yhtenä toimenpiteenä on moniammatillisen kotikuntoutusmallin yhtenäistäminen ja toiminnan laajentaminen alueellamme. Ikäihmisten palveluiden kehittämisohjelman tavoitteita esiteltiin

LUE LISÄÄ »

Uusimmat ajankohtaiset

POPup-aamukahvit 21.5. klo 9–9.30

Tule mukaan Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen henkilöstölle suunnattuun aamukahvi-infoon perjantaina 21.5. kello 9–9.30! POPsoten hankejohtaja Jouko Luukkonen kertoo POPsote-hankkeen ja hyvinvointialueuudistuksen etenemisestä. Lisäksi tutustumme hyvinvoinnin

LUE LISÄÄ »