Uudella ohjausmallilla varhaisempaa tukea raha-asioihin

POPsoten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osahanke toteutti keväällä 2021 hyvinvointialueemme asukkaille kyselyn koetusta hyvinvoinnista. Kyselyyn vastasi lähes 4700 pohjoispohjalaista. Kyselyn tulokset kertovat, että taloudellisen hyvinvoinnin haasteet ovat osa monen Pohjois-Pohjanmaalla asuvan ihmisen arkea.

On tärkeää, että taloudellisen hyvinvoinnin haasteissa tarjotaan apua ja tukea ennaltaehkäisevästi. Talousasioiden puheeksiottaminen auttaa tunnistamaan tuen tarpeen jo varhain. Ammattilainen voi auttaa raha-asioiden kanssa painiskelevaa asiakasta niin, että hän saa apua ennen taloudellisen ahdingon syvenemistä.

Kun talousasioista puhutaan sosiaali- ja terveyspalveluissa rutiininomaisesti, niihin liittyvä häpeän kokemus vähitellen vähenee. Puhumalla talousasioista ja taloudellisen hyvinvoinnin haasteista kykenemme huomioimaan yhä vahvemmin asiakkaat sekä heidän arkensa ja elämänsä kokonaisuudessaan.

Taloudellinen hyvinvointi puheeksi

Hyte-osahankkeessa olemme kehittäneet yhteistyössä kokemustoimijan, sote-ammattilaisten ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa Taloudellinen hyvinvointi puheeksi -ohjausmallin.

Ohjausmallin avulla edistetään Pohjois-Pohjanmaalla asuvien ihmisten kanssa talousasioiden puheeksi ottamista sosiaali- ja terveyspalveluissa. Malli sisältää ohjausmallin ammattilaiselle sekä lyhyen palveluohjauksen asiakkaan omatoimiseen talousasioiden edistämiseen. 

Malli on kuvattu Innokylään ja löytyy täältä: https://innokyla.fi/fi/toimintamalli/taloudellisen-hyvinvoinnin-puheeksi-ottaminen.

”Taloudellinen hyvinvointi puheeksi- ohjausmallin avulla asiakkaan auttamisen prosessi on selkeytynyt.”

Taloudellinen hyvinvointi puheeksi -ohjausmallin pilotoinnin aikana nousi esiin ammattilaisten kokemus: talousasioiden puheeksi ottaminen on aikaisemmin tuntunut vaikealta, sillä ei ole ollut tietoa mistä omassa kunnassa saa apua talousasioihin.

Ohjausmallin avulla asiakkaan auttamisen prosessi on selkeytynyt. Ammattilainen tietää miten toimia ja auttaa asiakasta taloudellisen hyvinvoinnin haasteissa.

Mallin käyttöönotto vaatii, että oman alueen asukkaille talousasioissa matalalla kynnyksellä tarjoavat palvelut on kartoitettu.

Hyvinvointialueemme asukkailla on epätasaiset mahdollisuudet saada ennaltaehkäisevästi apua ja tukea taloudellisen hyvinvoinnin haasteissa. Taloudellinen hyvinvointi puheeksi -ohjausmallin käyttöönoton myötä matalan kynnyksen palveluita talousasioissa voidaan kehittää aluekohtaisesti. Näin edeten taloudellisen hyvinvoinnin haasteiden ennaltaehkäisy lisääntyy. 

Virtuaalista apua taloudellisen hyvinvoinnin haasteisiin

Taloudellinen hyvinvointi puheeksi -ohjausmallin jatkokehittäminen jää tulevaisuuteen. Mallia tulisi kehittää mobiilikäyttöisen sovelluksen muotoon. Taloudellinen hyvinvointi puheeksi -ohjausmallin jatkokehittäminen osaksi virtuaalista sosiaali- ja terveyskeskusta olisi arvokasta. Näin asiakas voisi saada apua ja tukea taloudellisen hyvinvoinnin haasteisiin virtuaalisten palveluiden kautta.

Hyvinvointialue-uudistuksessa edistetään Omaolo-palvelun käyttöönottoa hyvinvointialueellamme. Taloudellinen hyvinvointi puheeksi -prosessin rakentaminen Omaolo-palveluun edistäisi ennaltaehkäisevästi asiakkaiden mahdollisuutta saada apua taloudellisen hyvinvoinnin haasteisiin.

Kiitos, että tutustut Taloudellinen hyvinvointi puheeksi -ohjausmalliin ja olet mukanamme edistämässä taloudellista hyvinvointia Pohjois-Pohjanmaalla!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Tietoja kirjoittajasta

Janika Harju

Kirjoittaja työskentelee hyte-asiantuntijana POPsoten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osahankkeessa.

Uusimmat blogissa

Osaava henkilöstö ikäihmisten palveluissa

Sosiaali- ja terveysalalla osaava henkilökunta on nykyisen rakenteen ja tulevan hyvinvointialueen tärkein voimavara. Tulevan hyvinvointialueen muutokset ja käytännön uudistukset liittyvät merkittävältä osalta käytännön työhön ja

LUE LISÄÄ »

Uusimmat ajankohtaiset

Ikäihmisten mielekästä huomispäivää rakentamassa

Ikäihmisten palvelujen kehittämisohjelmassa oli tälle vuodelle useita hyvin kunnianhimoisia tavoitteita. Tarkoituksenamme oli mm. mallintaa yhteistä tapaa toimia voimavaralähtöiseen asiakas- ja palveluohjaukseen, kotikuntoutukseen, ennakoivaan arkikuntoutumiseen, ympärivuorokautiseen

LUE LISÄÄ »

Joulukuun uutiskirje on julkaistu

Vuoden 2021 viimeinen uutiskirje on julkaistu, lue uutiskirje. Kiitos ansiokkaasta työstä Haluamme kiittää kehittämistyötä edistäviä, ohjaavia ja seuraavia tahoja, työntekijöitä, verkostoja, kuntien, kuntayhtymien ja sairaanhoitopiirin

LUE LISÄÄ »